Itämerentorni och Elielin liikerakennus miljöklassades som Very Good enligt certifieringssystemet BREEAM

Två av Exilions objekt, Kiinteistö Oy Itämerentorni och Kiinteistö Oy Elielin liikerakennus i Helsingfors, miljöklassades enligt det internationella certifieringssystemet BREEAM för byggnadens och underhållets del. Certifieringsprocessen BREEAM In-Use inleddes för Itämerentornis och Elielin liikerakennus del i början av året 2018 och certifikaten beviljades under hösten samma år. För bägge objektens del certifierades två delområden, byggnaden

Lokalerna i Itämerentorni uthyrda i sin helhet

Lokalerna i Itämerentorni som Exilion förvaltar har hyrts ut i sin helhet under året 2018. Itämerentorni som ligger i Gräsviken i Helsingfors är den högsta kontorsbyggnaden i centrum av Helsingfors. Itämerentorni som länge användes enbart av Jubileumsfonden för Finlands självständighet dvs. Sitra och som förr också var känt som ”Sitras torn” har genomgått en betydande

Elo köpte andelar i Exilion Real Estate 1 Ky

Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo köpte Kevas och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens andelar i kommanditbolaget Exilion Real Estate 1 i en affär som genomfördes den 2 januari 2018. Till följd av affären övergick innehavet av bolaget helt och hållet till Elo, och värdet på Elos investering ökade till cirka 250 miljoner euro. Före affären var Elos ägarandel i

Futudesign Oy vann arkitekturtävlingen om den nya delen av hotellprojektet vid Helsingfors centralstation

Futudesign Oy:s förslag Hermes vann den arkitekturtävling som ordnades av fastighetsinvesteringsbolaget Exilion, Helsingfors stad och Museiverket. Enligt prisnämnden hedrar Hermes på ett modernt sätt andan hos den byggnadshistoriskt värdefulla centralstationen. Dessutom fick förslaget Zikkurat, som har utarbetats av Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy, ett hedersomnämnande. Fastighetsinvesteringsbolaget Exilion sanerar den fastighet som finns i anslutning

Exilion sålde en viktig kontorsfastighet på Kägeludden till en fond som förvaltas av Deutsche Asset Management

Exilion Real Estate I Ky, som förvaltas av Exilion Management Oy, har i dag slutfört en affär gällande en fastighet som är belägen på Kägeludden och känd som Nokias före detta huvudkontor. Fastigheten omfattar två kontorsbyggnader och ett parkeringshus. I affären har man avtalat om att sälja fastighetsbolagets hela aktiestock till en fond som förvaltas

Exilion har avtalat om köp av VR Group:s huvudkontor för ombyggnad till hotell

Exilion har avtalat om att köpa VR:s huvudkontor i förvaltningsbyggnaden vid Helsingfors järnvägsstation till ett av Exilion Management Oy förvaltat kommanditbolag, som ska sanera byggnaden till ett hotell inom Scandic Hotels Oy. Investerare blir Exilion Asemahotellit Ky, som ägs av Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, Statens Pensionsfond och Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas. Projektets totalvärde är cirka 130 miljoner euro.

Exilion har undertecknat de slutliga avtalen om att bygga hotellet i projektet Tripla i Mellersta Böle

Det nya kommanditbolaget som förvaltas av Exilion Management Oy harundertecknat ett avtal med YIT Abp om att bygga det hotell som omfattas av projektet Tripla i Mellersta Böle, Helsingfors. Hotelloperatören är Sokotel Oy och placeraren är Exilion Pasilan Asemahotelli Ky som ägs av Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, Statens Pensionsfond och Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas. Målet är att genomföra

Exilion förvaltar hotellfastigheten i projektet Tripla i Böle

YIT har undertecknat ett intentionsavtal om uppförande av det hotell som ingår i projektet Tripla i Mellersta Böle i Helsingfors. Hotelloperatör blir Sokotel Oy och investerare ett nytt kommanditbolag som förvaltas av Exilion Management Oy och ägs av Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo och Centrallaget för Handelslagen i Finland SOK. Målet är att de slutliga avtalen om

Hansakvarteret förnyas

Hansakvarteret förnyas – Schauman Arkkitehdit och Suunnittelutoimisto Amerikka vann planeringstävlingen Omfattande ombyggnadsarbeten inleds i Hansakvarteret. Hansakvarteret ordnade en planeringstävling om ombyggnaden, och den vanns av Schauman Arkkitehdit Oy från Åbo tillsammans med Suunnittelutoimisto Amerikka. I projektet deltar dessutom Gozo Oy från Åbo, som har i uppgift att göra sitt kunnande inom servicedesign till en del

Exilion förvaltar fastighetsinvesteringsbolaget för Hansakvarteret i Åbo

De största fastighetsägarna i Hansakvarteret i Åbo centrum grundade investeringsbolaget köpcentrum Hansa Kb för att förvalta fastighetsinnehavet i Hansakvarteret. Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas, Stiftelsen för Åbo Akademi och Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo har grundat ett nytt investeringsbolag i kommanditbolagsform för att förvalta de fastigheter som parterna har ägt i Hansakvarteret i Åbo. I det nya bolagets ägo övergick