Anmälningskanal för att rapportera missbruk

Exilion har förbundit sig till ansvarsfull affärsverksamhet och strävar efter att främja etiska verksamhetsmetoder. Vi ser allvarligt på all olaglig och oetisk verksamhet och all övrig verksamhet som strider mot våra direktiv och uppmuntrar till att informera oss alltid om en välgrundad misstanke om sådan verksamhet föreligger.

Rapporteringskanal är för rapportering av alla misstankar om olaglig verksamhet eller verksamhet som strider mot våra direktiv. Rapporterna kan till exempel gälla korruption, penningtvätt, illojal konkurrens, brott mot mänskliga rättigheter, miljöfrågor, arbetssäkerhet, dataskydd eller något annat oetiskt beteende.

Det är viktigt att våra partners och andra närstående parter för fram eventuella farhågor och misstankar om oegentligheter. Vi uppmuntrar dig att i första hand diskutera eventuella farhågor eller misstankar med din kontaktperson på Exilion. Om detta inte är möjligt kan du rapportera dina misstankar på ett säkert sätt via denna whistleblowing-kanal.

Du behöver inte ha säkra uppgifter angående frågan, men du måste göra anmälan i god tro. Det är uttryckligen förbjudet att göra ogrundade anmälningar med avsikt.

Undvik att uppge personuppgifter, i synnerhet känsliga personuppgifter, när du gör anmälan. Vi kanske inte alls får behandla din anmälan, om den innehåller uppgifter som är förbjudna enligt lag.

Du kan uppge ditt namn och dina kontaktuppgifter när du gör anmälan, men om du vill kan du även göra din anmälan helt anonymt genom att använda denna integritetsskyddade kanal. Om du bifogar bilagor till din anmälan, kommer systemet automatiskt att ta bort metadata med anknytning till identifiering ur bilagorna.