Lönsamma och högklassiga

fastighetsinvesteringar – på ett ansvarsfullt sätt

En ansvarsfull finländsk fastighetsinvesterare

Exilion är ett av de mest framstående finländska fastighetsinvesteringsbolagen. Vi är specialiserade på stora investeringar med ett värde på över 100 miljoner euro. Vårt bolag ägs av Ömsesidiga Arbetsförsäkringspensionsbolaget Elo, Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas, Statens Pensionsfond och Stiftelsen för Åbo Akademi.

Exilion äger och förvaltar en fastighetsportfölj som är värd över 500 miljoner euro och består av kontors-, butiks-, affärs- och hotellokaler. Intäkterna från vår verksamhet styrs till finländares pensioner och utbildning.