Lönsamma och högklassiga

– vastuullista sijoittamista

Lönsamma och högklassiga

– vastuullista sijoittamista

Lönsamma och högklassiga

– vastuullista sijoittamista

Lönsamma och högklassiga

– vastuullista sijoittamista

En ansvarsfull finländsk investerare

Exilion är ett inhemskt investeringsbolag grundat år 2005 som koncentrerar sig på investeringar i fastigheter och förnybar energiVi äger och förvaltar via fyra kommanditbolag en egendom på 1,2 miljarder euro, som består av 10 fastigheter och 14 vindkraftparker. I huvudstadsregionen äger vi betydande affärs-, hotell- och kontorfastigheter, och i Åbo förvaltar vi det största köpcentret i Egentliga Finland, Hansakvarteret.

Intäkterna från vår verksamhet styrs till finländares pensioner och utbildning.