Lönsamma och högklassiga

Investeringar – på ett ansvarsfullt sätt

En ansvarsfull finländsk investerare

Exilion är ett inhemskt investeringsbolag grundat år 2005 som koncentrerar sig på investeringar i fastigheter och förnybar energi. Via fyra kommanditbolag förvaltar vi en placeringsportfölj på cirka 750 miljoner euro som omfattar fastigheter och tre vindkraftsparker. I huvudstadsregionen äger vi betydande affärs-, hotell- och kontorfastigheter, och i Åbo förvaltar vi det största köpcentret i Egentliga Finland, Hansakvarteret.

Vårt bolag ägs av Ömsesidiga Arbetsförsäkringspensionsbolaget Elo, Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas, Statens Pensionsfond och Stiftelsen för Åbo Akademi. Intäkterna från vår verksamhet styrs till finländares pensioner och utbildning.