Exilion Asemahotellit Ky

Stora och centralt belägna hotellfastigheter

De investeringar som görs av Exilion Asemahotellit Ky fokuserar huvudsakligen på stora hotellfastigheter som ligger på populära mötesplatser. Bolaget söker ständigt efter nya investeringsobjekt.

Exilion Asemahotellit Ky låter uppföra ett hotell med 500 rum i lokalerna för VR:s före detta huvudkontor. Vi äger ett hotell med 430 rum som är en del av Tripla i Böle. Bolagsmännen i kommanditbolaget består av Ömsesidiga Arbetsförsäkringspensionsbolaget Elo, Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas och Statens Pensionsfond.

De pågående projekten omfattar totalt över 900 rum och cirka 45 000 m². Det totala värdet på projekten uppgår till cirka 225 miljoner euro.

För det hotell som byggdes i anslutning till helheten Tripla i Böle sökts miljöcertifikatet LEED på nivån Platinum i samband med byggandet. För det hotell som byggs i VR:s före detta huvudkontor söks i sin tur den fjärde versionen av miljöcertifikatet LEED Hospitality på nivån Gold.