KOy Päärautatieaseman hotelli

KOy Päärautatieaseman hotelli

Exilion bygger ett hotell i VR:s förvaltningsbyggnad. Byggnaden, som i huvudsak stod klar 1909, är en del av Helsingfors järnvägsstation och av byggnadshistorisk betydelse samt viktig för stadsbilden. Scandic Hotels Oy blir hotelloperatör, och hotellet beräknas stå klart 2020.

Adress: Vilhelmsgatan 13, 00100 Helsingfors
Areal: ~ 29 000 m²
Antal hotellrum: ~ 490
Byggår: 1909, 1936, 2020
Huvudsaklig hyresgäst: Scandic Hotels Oy
Certifiering: Certifieringen LEED Gold (v. 4) söks för objektet