Företag & kontakt

Sakkunniga och rakryggade investeringar

Exilion är ett inhemskt investeringsbolag grundat år 2005 som koncentrerar sig på investeringar i fastigheter och förnybar energi. Exilion äger och förvaltar via fyra kommanditbolag en egendom på 1,2 miljarder euro, som består av 10 fastigheter och 14 vindkraftparker.

Exilion har specialiserat sig på fastighetsinvesteringar i inhemska objekt med ett genomsnittligt värde på cirka 100 miljoner euro. I huvudstadsregionen äger vi betydande affärsfastigheter, och i Åbo förvaltar vi det största köpcentret i Egentliga Finland, Hansakvarteret.

Exilion Tuuli Kb eftersträvar en så jämn avkastning som möjligt med en låg riskprofil. Bolaget undersöker kontinuerligt nya placeringsobjekt exempelvis i anslutning till solenergi och lagringslösningar för energi.

Exilion ansvarar för att ägarnas medel investeras lönsamt och långsiktigt, eftersom intäkterna från verksamheten styrs till finländares pensioner och utbildning.

Exilions verksamhet styrs av följande värderingar:

  • Rakryggat – vi är öppna och ärliga.
  • Sakkunnigt – vår personal har bred och lång expertis inom fastighetsinvestering. Till vår specialkompetens hör affärs-, kontors- och hotellinvesteringar.
  • Enkelt – vi försöker göra det lätt för våra ägare och samarbetspartner.
  • Stort – vi är specialiserade på stora fastighetsprojekt och söker rejäl avkastning på lång sikt för alla våra investeringar.

Helsingfors

Ari Talja
Verkställande direktör
Puh +358 50 5700 796
ari.talja(a)exilion.fi

Jussi Ojamo
Investment Manager
Puh +358 40 193 1055
jussi.ojamo(a)exilion.fi

Jockum Ådahl
Financial Manager
Puh +358 50 562 1101
jockum.adahl(a)exilion.fi

Pasi Valasjärvi
Investment Manager, Förnybar energi
Puh +358 50 469 7643
pasi.valasjarvi(a)exilion.fi

Ville Kymäläinen
Junior Analyst
Puh +358 40 1460 352
ville.kymalainen(a)exilion.fi

Tommi Riski
Investment Manager, uusiutuva energia (kaupalliset asiat)
Puh +358 50 527 0869
tommi.riski(a)exilion.fi

Senja Vänskä-Huupponen
Asset Manager
Puh +358 50 546 4366
senja.vanska-huupponen(a)exilion.fi

Åbo

Mirva Järvinen
Marknadsföringschef (Hansakvarteret, Åbo)
Eriksgatan 15, vån. 4
20100 Turku
Puh +358 44 286 9791
mirva.jarvinen(a)hansakortteli.fi

Timo Palviainen
Köpcenterdirektör
Eriksgatan 15, vån. 4
20100 Turku
Puh +358 400 668 862
timo.palviainen(a)hansakortteli.fi

Sari Mäntysalo
Köpcenterassistent
Eriksgatan 15, vån. 4
20100 Turku
Puh +358 50 3000 169
sari.mantysalo(a)hansakortteli.fi


Janne Suominen

Fastighetschef
Eerikinkatu 15, vån. 4
20100 Turku
Puh. +358 40 571 6779
janne.suominen(a)hansakortteli.fi


Lauri Takkinen

Chef för säkerhet & kvalitet
Eerikinkatu 15, vån. 4
20100 Turku
Puh. +358 50 340 7252
lauri.takkinen(a)hansakortteli.fi

Exilion Asemahotellit Ky
faktureringsanvisning
Ladda ner faktureringsanvisningen här

Köpcentrum Hansa Kb
faktureringsanvisning
Ladda ner faktureringsanvisningen här

Exilion Real Estate I Ky
faktureringsanvisning
Ladda ner faktureringsanvisningen här

Exilion Tuuli Ky
faktureringsanvisning
Ladda ner faktureringsanvisningen här

Exilion Management Oy

Alexandersgatan 46 C, vån. 4
00100 Helsinki

Exilion Management Oy | FO-nummer 2733301-6

Exilion Capital Oy | FO-nummer 2008777-2

Kauppakeskus Hansa GP Oy | FO-nummer 1624508-8

Exilion Asemahotellit GP Oy | FO-nummer 2778712-2

Exilion Tuuli GP Oy | FO-nummer 2980412-5