Företag & kontakt

Sakkunniga och rakryggade investeringar

Exilion är ett inhemskt investeringsbolag grundat år 2005 som koncentrerar sig på investeringar i fastigheter och förnybar energi. Exilion äger och förvaltar via fyra kommanditbolag en egendom på 1,2 miljarder euro, som består av 10 fastigheter och 14 vindkraftparker.

Exilion har specialiserat sig på fastighetsinvesteringar i inhemska objekt med ett genomsnittligt värde på cirka 100 miljoner euro. I huvudstadsregionen äger vi betydande affärsfastigheter, och i Åbo förvaltar vi det största köpcentret i Egentliga Finland, Hansakvarteret.

Exilion Tuuli Kb eftersträvar en så jämn avkastning som möjligt med en låg riskprofil. Bolaget undersöker kontinuerligt nya placeringsobjekt exempelvis i anslutning till solenergi och lagringslösningar för energi.

Exilion ansvarar för att ägarnas medel investeras lönsamt och långsiktigt, eftersom intäkterna från verksamheten styrs till finländares pensioner och utbildning.

Exilions verksamhet styrs av följande värderingar:

  • Rakryggat – vi är öppna och ärliga.
  • Sakkunnigt – vår personal har bred och lång expertis inom fastighetsinvestering. Till vår specialkompetens hör affärs-, kontors- och hotellinvesteringar.
  • Enkelt – vi försöker göra det lätt för våra ägare och samarbetspartner.
  • Stort – vi är specialiserade på stora fastighetsprojekt och söker rejäl avkastning på lång sikt för alla våra investeringar.

ANSVARSFULLA INVESTERINGAR

Livscykeltänkande, flexibilitet och energieffektivitet betonas i Exilions investeringar. Ett ansvarsfullt verksamhetssätt är också centralt för vår verksamhet.

  • Målet med vårt kundarbete är ett långsiktigt partnerskap som är lönsamt för båda parterna. För oss utgör öppenhet, växelverkan och kunskap grunden för allt samarbete. Vi tar även vårt ansvar vid problem och rättar till våra fel.
  • Vid anskaffning av nya investeringsobjekt betonar vi inte bara investeringens lönsamhet, utan även livscykeltänkande, flexibilitet och hantering av miljökonsekvenserna. Vi beaktar miljökonsekvenserna också i objektens dagliga verksamhet och försöker skaffa miljöcertifikat till alla våra objekt.
  • Under de senaste åren har man lyckats minska både energi- och vattenförbrukningen i Kiinteistö Oy Eliel och Itämerentorni och fastigheternas kolavtryck med tiotals procent. Tack vare effektivare återvinning har man även lyckats minska på mängden avfall. Elektricitet produceras med förnybara energikällor. Byggnaderna och fastighetsledningen beviljades i slutet av 2018 det internationella BREEAM-miljöcertifikatet med nivån Very Good.
  • För Exilions utvecklingsobjekt, hotellet i anslutning till projektet Tripla i Böle, söks miljöcertifikatet LEED på nivån Platinum i samband med byggandet.
  • För det hotell som byggs i VR:s före detta huvudkontor söks den fjärde versionen av miljöcertifikatet LEED Hospitality på nivån Gold.
  • Exilion Real Estate I Ky och Köpcentrum Hansa är med i det system för energieffektivitetsavtal 2017–2025 som upprätthålls av Miljöministeriet, Arbets- och näringsministeriet, Energimyndigheten och RAKLI rf, som verkar inom bygg- och fastighetsbranschen. Under avtalsperioden 2008–2016 uppnåddes besparingar på 175 procent i förhållande till den målnivå som hade satts upp i avtalet.

Helsingfors

Ari Talja
Verkställande direktör
Tfn +358 50 570 0796
ari.talja(at)exilion.fi

Jussi Ojamo
Investment Manager
Tfn +358 40 193 1055
jussi.ojamo(at)exilion.fi

Jockum Ådahl
Financial Manager
Tfn +358 50 562 1101
jockum.adahl(at)exilion.fi

Pasi Valasjärvi
Investment Manager, Förnybar energi
Tfn +358 50 469 7643
pasi.valasjarvi@exilion.fi

Ville Kymäläinen
Junior Analyst
Tfn +358 40 1460 352
ville.kymalainen@exilion.fi

Åbo

Mirva Järvinen
Marknadsföringschef
Eriksgatan 15, vån. 4
20100 Åbo
Tfn +358 44 286 9791
mirva.jarvinen@hansakortteli.fi

Timo Palviainen
Köpcenterdirektör
Eriksgatan 15, vån. 4
20100 Åbo
Tfn +358 400 668 862
timo.palviainen@hansakortteli.fi

Sari Mäntysalo
Köpcenterassistent
Eriksgatan 15, vån. 4
20100 Åbo
Tfn +358 50 300 0169
sari.mantysalo@hansakortteli.fi

Janne Suominen
Fastighetschef
Eerikinkatu 15, vån. 4
20100 Turku
Tfn. +358 40 571 6779
janne.suominen@hansakortteli.fi

Lauri Takkinen
Chef för säkerhet & kvalitet
Eerikinkatu 15, vån. 4
20100 Turku
Tfn. +358 50 340 7252
lauri.takkinen(a)hansakortteli.fi

Exilion Asemahotellit Ky
faktureringsanvisning
Ladda ner faktureringsanvisningen här

Köpcentrum Hansa Kb
faktureringsanvisning
Ladda ner faktureringsanvisningen här

Exilion Real Estate I Ky
faktureringsanvisning
Ladda ner faktureringsanvisningen här

Exilion Tuuli Ky
faktureringsanvisning
Ladda ner faktureringsanvisningen här

Exilion Management Oy

Alexandersgatan 46 C, vån. 4
00100 Helsinki

Exilion Management Oy | FO-nummer 2733301-6

Exilion Capital Oy | FO-nummer 2008777-2

Kauppakeskus Hansa GP Oy | FO-nummer 1624508-8

Exilion Asemahotellit GP Oy | FO-nummer 2778712-2

Exilion Tuuli GP Oy | FO-nummer 2980412-5