Företag & kontakt

Sakkunniga och rakryggade investeringar

Exilion grundades 2005 och är ett framstående inhemskt fastighetsinvesteringsbolag som ägs av de finländska institutionerna Ömsesidiga Arbetsförsäkringspensionsbolaget Elo, Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas, Statens Pensionsfond och Stiftelsen för Åbo Akademi. Företaget äger och förvaltar en fastighetsportfölj som är värd över 500 miljoner euro och består av kontors-, butiks-, affärs- och hotellokaler.

Exilion är specialiserat på stora inhemska fastighetsinvesteringar med ett värde på i genomsnitt cirka 100 miljoner euro. Exilion äger betydande affärsfastigheter i huvudstadsregionen och förvaltar Egentliga Finlands största köpcenter, Hansakvarteret i Åbo.

Exilion ansvarar för att ägarnas medel investeras lönsamt och långsiktigt, eftersom intäkterna från verksamheten styrs till finländares pensioner och utbildning.

Exilions verksamhet styrs av följande värderingar:

  • Rakryggat – vi är öppna och ärliga.
  • Sakkunnigt – vår personal har bred och lång expertis inom fastighetsinvestering. Till vår specialkompetens hör affärs-, kontors- och hotellinvesteringar.
  • Enkelt – vi försöker göra det lätt för våra ägare och samarbetspartner.
  • Stort – vi är specialiserade på stora fastighetsprojekt och söker rejäl avkastning på lång sikt för alla våra investeringar.

ANSVARSFULLA INVESTERINGAR

Livscykeltänkande, flexibilitet och energieffektivitet betonas i Exilions investeringar. Ett ansvarsfullt verksamhetssätt är också centralt för vår verksamhet.

  • Målet med vårt kundarbete är ett långsiktigt partnerskap som är lönsamt för båda parterna. För oss utgör öppenhet, växelverkan och kunskap grunden för allt samarbete. Vi tar även vårt ansvar vid problem och rättar till våra fel.
  • Vid anskaffning av nya fastighetsobjekt betonar vi inte bara investeringens lönsamhet, utan även livscykeltänkande, flexibilitet och hantering av miljökonsekvenserna. Vi beaktar miljökonsekvenserna också i objektens dagliga verksamhet och försöker skaffa miljöcertifikat till alla våra objekt.
  • Två av de fastigheter som Exilion äger har beviljats miljöcertifikatet LEED. Kiinteistö Oy Elielin liikerakennus var den första hotellfastigheten i Finland att få en miljöklassificering under användningstiden. Kiinteistö Oy Itämerentori beviljades i sin tur ett LEED-certifikat på silvernivå i februari 2014. Båda objekten certifieras på nytt när certifikatet har gått ut.
  • För Exilions utvecklingsobjekt, hotellet i anslutning till projektet Tripla i Böle, söks miljöcertifikatet LEED på nivån Platinum i samband med byggandet.
  • För det hotell som byggs i VR:s före detta huvudkontor söks den fjärde versionen av miljöcertifikatet LEED Hospitality på nivån Gold.
  • Exilion Real Estate I Ky och Köpcentrum Hansa är med i det system för energieffektivitetsavtal 2017–2025 som upprätthålls av Miljöministeriet, Arbets- och näringsministeriet, Energimyndigheten och RAKLI rf, som verkar inom bygg- och fastighetsbranschen. Under avtalsperioden 2008–2016 uppnåddes besparingar på 175 procent i förhållande till den målnivå som hade satts upp i avtalet.

Helsingfors

Ari Talja
Verkställande direktör
Tfn +358 50 570 0796
ari.talja(at)exilion.fi

Jussi Ojamo
Investment Manager
Tfn +358 40 193 1055
jussi.ojamo(at)exilion.fi

Jockum Ådahl
Financial Manager
Tfn +358 50 562 1101
jockum.adahl(at)exilion.fi

Pasi Valasjärvi
Investment Manager, Förnybar energi
Puh +358 50 469 7643
pasi.valasjarvi@exilion.fi

Åbo

Mirva Laaksonen
Marknadsföringschef
Eriksgatan 15, vån. 4
20100 Åbo
Tfn +358 44 286 9791
mirva.laaksonen@hansakortteli.fi

Timo Palviainen
Köpcenterdirektör
Eriksgatan 15, vån. 4
20100 Åbo
Tfn +358 400 668 862
timo.palviainen@hansakortteli.fi

Sari Mäntysalo
Köpcenterassistent
Eriksgatan 15, vån. 4
20100 Åbo
Tfn +358 50 300 0169
sari.mantysalo@hansakortteli.fi

Janne Suominen
Fastighetschef
Eerikinkatu 15, vån. 4
20100 Turku
Tfn. +358 40 571 6779
janne.suominen@hansakortteli.fi

Exilion Asemahotellit Ky
faktureringsanvisning
Ladda ner faktureringsanvisningen här

Köpcentrum Hansa Kb
faktureringsanvisning
Ladda ner faktureringsanvisningen här

Exilion Real Estate I Ky
faktureringsanvisning
Ladda ner faktureringsanvisningen här

Exilion Management Oy
Mannerheimvägen 20 B, vån. 6
00100 Helsingfors

Exilion Management Oy | FO-nummer 2733301-6
Exilion Capital Oy | FO-nummer 2008777-2
Kauppakeskus Hansa GP Oy | FO-nummer 1624508-8
Exilion Asemahotellit GP Oy | FO-nummer 2778712-2