Köpcentrum Hansa Kb

Finlands sjätte största köpcentrum

Köpcentrum Hansa Kb grundades i december 2015 och äger huvuddelen av fastigheterna i Hansakvarteret, som ligger i centrum av Åbo. Kommanditbolagets bolagsmän är Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas, Stiftelsen för Åbo Akademi och Ömsesidiga Arbetsförsäkringspensionsbolaget Elo. Fastigheternas gängse värde är cirka 180 miljoner euro.

Försäljningen i Hansakvarteret i Åbo uppgick 2022 till cirka 223,3 miljoner euro, vilket gör det till Finlands sjätte största köpcentrum. Antalet besökare var samma år cirka 10 miljoner. I Hansakvarteret verkar över 140 företag och hyresarealen är cirka 39 000 m².

Köpcentrum Hansa Kb gör inga nya investeringar utanför Hansakvarteret.

www.hansakortteli.fi

KÖPCENTRUM HANSA KB, fastigheter

Kiinteistö Oy Antintalo
Kiinteistö Oy Kultatalo
Kiinteistö Oy Thalia (63 %)
Kiinteistö Oy Yliopistonkatu 20
Kiinteistö Oy StErik (68%)