29.05.2023

Exilion Tuuli betalade sammanlagt 2,5 miljoner euro i fastighetsskatt till kommunerna – Exilion Tuuli har gett ut sin hållbarhetsrapport

Förutom att vindkraften utökar den förnybara energiproduktionen gynnar den samhället också genom sysselsättning och skatteintäkter. Exilion Tuuli visar i sin senaste hållbarhetsrapport till exempel att omkring 5,2 procent av skatteintäkterna i Luhanka kommun bestod av fastighetsskatt från Exilions vindkraftsparker under 2022.

Exilion Tuuli producerade totalt cirka 1,0 TWh elenergi genom vindkraft under 2022, vilket är cirka 8,7 procent av all vindkraftsenergi som producerades i Finland. Den producerade elenergin täckte således drygt 1,2 procent av all elförbrukning i Finland år 2022. Detta motsvarar den årliga elförbrukningen för alla hushåll i Helsingfors.

”Vi har identifierat de tio viktigaste fokusområdena för hållbarheten i vår verksamhet. Utöver de interna effekterna har vår verksamhet en betydande positiv inverkan på samhället, miljön och människorna. Detta så kallade handavtryck är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete”, säger Ari Talja, vd för Exilion.

Avkastning för kommuner, pensionärer och markägare

Exilions prioriterade områden inom hållbarhetsarbetet är grupperade under tre rubriker: positiva effekter i samhället, företagets roll för att mildra klimatförändringarna och verksamhetens lokala betydelse.

”Exilion har en betydande position i arbetet med att förnya Finlands energiinfrastruktur för självförsörjning. På samma gång främjar vi hållbar lokal ekonomisk tillväxt och sysselsättning genom att vara verksamma i olika delar av Finland. Enbart under fjolåret betalade vi 2,5 miljoner euro i fastighetsskatt till kommunerna, vilket är mycket viktiga skatteintäkter, särskilt i små kommuner. All avkastning av vår verksamhet går till slut till finländska pensioner”, säger Talja.

Utöver fastighetsskatterna betalar företaget markägarna för driften av vindkraftverken. Eftersom parkerna ofta är belägna på tidigare bearbetad skogsbruksmark är avkastningen av vindkraft bättre än avkastningen på samma mark med enbart skogsbruk.

Utvidgning till solenergi

Under 2022 investerade Exilion Tuuli därutöver cirka 24 miljoner euro i nya utvecklings- och byggprojekt. Investeringarna och underhållet av vindkraftverken under drift ger ett ekonomiskt mervärde för samhället genom att många människor får arbete. Under 2022 hade byggprojekten en sysselsättande effekt på 60 årsverken och driften 30 årsverken.

Exilion investerar inte bara i vindkraft utan även i solenergi. Företaget har som mål att starta minst tre lönsamma solkraftsprojekt före utgången av 2025.

”I vår hållbarhetsrapport har vi gett ut en färdplan för vårt hållbarhetsarbete, där vi fastställer våra mål. Vi kommer till exempel att utveckla hållbarhetskriterier och revisionsplaner för vårt projekt för utveckling av solenergi. Dessutom utarbetar vi planer som är inriktade på hållbarhet för nedmontering av kraftverk och ny tillståndsbeviljning”, säger Talja.

Läs hållbarhetsrapporten från Exilion Tuuli här på finska eller på engelska.