01.02.2024

Byggarbetet vid Simo solkraftverk påbörjas under våren

Exilion är ett bolag som ägs av Elo, Statens Pensionsfond och Veritas. Bolaget investerar i förnybar energi och har fattat beslut om att bygga ett markmonterat solkraftverk i Simo. Ambitionen är att påbörja byggarbetet under vårens lopp och Exilion har valt det finländska Solarigo Systems Oy till planerande och genomförande partner för projektet.

Under våren kommer Exilion att börja låta bygga ett markmonterat solkraftverk med en effekt på 70 megawatt i Simo. Det handlar om ett av Finlands största projekt för en solkraftspark. Anläggningen kommer att ha en årlig produktion på cirka 65 000 Mwh, vilket motsvarar den genomsnittliga årliga elförbrukningen för cirka 26 000 tvåor i höghus.

Tillsammans med Exilions befintliga vindkraftverk i Simo bildar solkraftverket ett så kallat hybridkraftverk, dvs. både sol- och vindkraftverket samt ett ellager är kopplade till samma elnätsanslutning. Exilion har flera vindkraftsparker med en sammanlagd effekt på 169 megawatt i Simoområdet.

”Solkraftverket i Simo är ett av de första projekten som kommer upp i industriell skala i Finland. Med hjälp av projektet kan vi höja vår självförsörjningsgrad för energi och uppnå målen föra koldioxidneutralitet. Vind och sol är ett bra par, för solenergi får vi mest om somrarna, då vindkraftsproduktionen är mindre”, säger Tommi Riski, investeringschef vid Exilion.

”För Simo kommun är det en väldigt god nyhet att parken ska byggas, eftersom det ökar produktionen av grön energi utöver vindkraft i vårt område, och höjer vår livskraft. Parken ger kommunen fastighetsskatt på omkring en kvarts miljon euro per år, vilket har stor betydelse för Simo”, säger kommundirektör Ylvi Marttila.

Finländska Solarigo Systems Oy står för byggandet och underhållet

Exilion har valt Solarigo Systems Oy till partner för planering och byggande i projektet. Företaget ingår i koncernen Suur-Savon Sähkö och har omfattande erfarenhet av solkraftsparker i bland annat Kalajoki, Nurmo och Sulkava. Solarigo planerar och bygger solkraftsparken som en totalentreprenad, och svarar också för underhåll och service efter att den står klar.

”Vi är väldigt glada över att Exilion känner tillit till Solarigos kompetens inom industriella solkraftverk. För oss är Simoprojektet alla tiders största uppdrag för en solkraftspark, då området får cirka 120 000 solpaneler. Vi har lång erfarenhet av omfattande solkraftsbyggande, eftersom Solarigo har byggt Finlands största solkraftspark flera gången om”, säger verkställande direktör Antti Koskelainen från Solarigo.

Simoprojektet har fått investeringsstöd om 8,9 miljoner euro av Arbets- och näringsministeriet. Stödet ingår i Next Generation EU, Europeiska unionens finansiering av den gröna omställningen.

Utbyggnaden av förnybar energi har naturkonsekvenser och projektet har låtit göra en beräkning för avtrycket i naturen och till exempel ödemark med värdefull natur i områdets norra del gränsades av från projektet. Dessutom har man gjort en utredning av utsläppseffekterna som gav vid handen att avgången från kolförråd och kolsänkor motsvarar ungefär den minskning i koldioxidutsläpp som solkraftsproduktionen ger under ett år.

Avsikten är att påbörja byggarbetet i mars–april och enligt uppskattning ska parken stå klar under den senare hälften av 2025. En elnätsanslutning kommer att byggas från det nya solkraftverket till en 110 kV kraftledning från Exilions anläggning Simo Halmekangas.

Investeringen är värd cirka 40 miljon euro.

Exilion Tuuli är ett inhemskt investeringsbolag som grundades 2019. Bolaget fokuserar på produktion av förnybar energi. Exilion äger 13 vindkraftsparker och har för avsikt att fortsätta investera i utbyggnad av förnybar energi i Finland. Avkastningen av bolagets verksamhet avsätts för finländska pensioner.

Solarigo Systems är ett finländskt energibolag som specialiserat sig på att bygga stora solkraftverk och som har omkring 40 fast anställda specialister på solenergi. Sedan 2015 har vi levererat solenergi till företagskunder och byggt mer än 250 solkraftverk. När det gäller att bygga solkraftsparker medverkar vi i projektets samtliga faser: planering och byggande samt drift och underhåll av kraftverken.

Mer information:

Exilion Management Oy

investeringschef Tommi Riski

tfn 050 527 0869, e-post: fornamn.efternamn@exilion.fi

Solarigo Systems Oy

verkställande direktör Antti Koskelainen

tfn 040 726 7673, e-post: antti.koskelainen@solarigo.fi