02.06.2023

Exilions fastighetsverksamhet blev koldioxidneutral i energianvändningen i april 2022 – ny hållbarhetsrapport publicerad

Exilions fastighetsverksamhet är enligt GHG-protokollet koldioxidneutral i sin energianvändning sedan april i fjol. Energiförbrukningen i de fastigheter som Exilion förvaltar, Kiinteistö Oy Itämerentori och Kiinteistö Oy Elielin liikerakennus, minskade med 14 procent jämfört med föregående år. Som ansvarsfull fastighetsägare följer vi också förbrukningen i våra objekt med kapitalhyra, där ansvaret vilar på hyresgästerna.

Exilion har minskat utsläppen från sitt fastighetsbestånd i flera år. I april 2022 övergick vi till förnybar fjärrvärme utöver förnybar el i Exilion Real Estate I Ky:s fastigheter, dvs. Kiinteistö Oy Itämerentori och Kiinteistö Oy Elielin liikerakennus. Resultatet var att vår fastighetsverksamhet blev koldioxidneutral i fråga om energianvändning enligt GHG-protokollet.

”Eftersom underhållet och därmed energiförsörjningen i objekten med kapitalhyror faller på hyresgästernas ansvar, räknas utsläppen från de fastigheterna som övriga indirekta utsläpp, det vill säga Scope 3-utsläpp ur Exilions perspektiv. Framöver vill vi kommunicera mer aktivt med hyresgästerna om hur de kan utveckla ett mer hållbart fastighetsunderhåll”, säger Ari Talja, vd för Exilion.

Förutom energiförbrukningen följer Exilion även upp vattenförbrukningen och den uppkomna mängden avfall i fastigheterna varje år.

”Vi vill minimera våra utsläpp genom hela upphandlingskedjan, så vi kommer också att se till att byggandet är hållbart. Dessutom vill vi vara en föregångare när det gäller att främja cirkulär ekonomi i våra fastigheter”, säger Talja.

Exilion påbörjade regelbundna mätningar av inomhusluften

Exilions centrala hållbarhetsmål omfattar inte bara ett koldioxidneutralt fastighetsbestånd, utan även att säkerställa att byggnaderna är högkvalitativa, hälsosamma och säkra genom att vara lyhörda gentemot hyresgästerna och att göra en social inverkan genom ekonomisk avkastning.

”Vi såg till att det fanns bra inomhusluft och började mäta inomhusluften i Kiinteistö Oy Itämerentori och Kiinteistö Oy Elielin liikerakennus. Mätningarna gör det möjligt att i realtid följa inomhusluften i byggnaderna, till exempel temperatur, koldioxid, relativ fuktighet och flyktiga organiska föreningar”, säger Talja.

Genom sin verksamhet strävar Exilion efter positiv stabilitet och lönsamhet, som kanaliseras genom de finska pensionstillgångarna till godo för hela samhället.

”Som investerings- och kapitalförvaltningsbolag använder vi många samarbetspartner i vår verksamhet. Just nu kompletterar vi vår upphandlingspolicy med hållbarhetskriterier och kommer att inkludera dem i alla nya kontrakt under 2024”, säger Talja.

Läs hållbarhetsrapporten på engelska eller på finska.