13.12.2017

Futudesign Oy vann arkitekturtävlingen om den nya delen av hotellprojektet vid Helsingfors centralstation

Futudesign Oy:s förslag Hermes vann den arkitekturtävling som ordnades av fastighetsinvesteringsbolaget Exilion, Helsingfors stad och Museiverket. Enligt prisnämnden hedrar Hermes på ett modernt sätt andan hos den byggnadshistoriskt värdefulla centralstationen. Dessutom fick förslaget Zikkurat, som har utarbetats av Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy, ett hedersomnämnande.

Fastighetsinvesteringsbolaget Exilion sanerar den fastighet som finns i anslutning till Helsingfors centralstation och som är känd som VR:s förvaltningsbyggnad och gör om den till ett hotell tillsammans med Scandic Hotels Oy. Exilion ordnade tillsammans med Helsingfors stad och Museiverket en arkitekturtävling om den nya byggnadsdelen i hotellprojektet. Fem finländska arkitektbyråer som är kända för sin höga kvalitet inbjöds att delta i tävlingen: Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy, Arkkitehtitoimisto K2S Oy, Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen – Komonen Oy, JKMM Arkkitehdit Oy och Futudesign Oy.

– Målet med tävlingen var att hitta en naturlig helhetslösning för den nya delen av hotellet, en lösning som kompletterar den historiskt viktiga och värdefulla helheten. Det som särskilt tilltalade oss med Futudesigns förslag var att det beaktar miljön. Det lånar historiska teman från stationsbyggnaden, men omvandlar dem samtidigt till en modern tolkning, motiverar prisnämndens ordförande och Exilions verkställande direktör Ari Talja.

Det storskaliga projektet framskrider enligt tidtabellen

Den nya hotellbyggnaden skänker utkanten av Kajsaniemiparken den värdighet och de förfinade detaljer som återfinns på Centralstationens främre fasad. Tack vare expansionsdelen skapas en ny öppen plats på den norra sidan om järnvägsstationen, vid Kajsagränden. Perrongerna för de lokaltåg som går till flygplatsen finns alldeles intill den öppna platsen och Banans kommande tunnel medför att strömmen av folk ökar ytterligare. På bottenvåningen av expansionsdelen kommer det även att finnas lokaler som är öppna för allmänheten.

– Vi ville att vår plan skulle sudda ut gränserna mellan den gamla och den nya arkitekturen och skapa en stilmässig symbios. Genom att man fördomsfritt tolkar Eliel Saarinens arkitektur ur ett nytt perspektiv kan det uppstå en genuint ny nutidsarkitektur, som gör både det gamla och det nya intressant. Planen respekterar logiken hos den ursprungliga stationsbyggnaden: till exempel följer placeringen av nybygget Eliel Saarinens princip om en indragen fasad och låter de befintliga gavlarna på den ursprungliga byggnaden framträda tydligt, berättar Auvo Lindroos på Futudesign Oy.

Nybygget kommer att ha cirka 120 hotellrum med en total areal på cirka 4 000 m². Hotellet som är under utveckling omfattar totalt cirka 27 000 m² och är till kapaciteten ett av de största i Finland med sina cirka 500 hotellrum.

– Det är fråga om ett av de mest krävande restaureringsprojekten i Finland, men hittills har allt gått enligt tidtabellen. Planeringen av ombyggnaden av lokalerna i den gamla byggnaden har framskridit väl, och vi inleder saneringen när VR flyttar ut ur lokalerna nästa vår. Vi bedömer att hotellet kommer att kunna invigas 2020, berättar Talja.

Förutom hotellprojektet vid Helsingfors centralstation utvecklar Exilion även hotellprojektet i anslutning till Tripla i Böle.

Mer information:

Exilion Management Oy
Verkställande direktör Ari Talja, tfn 050 5700 796, ari.talja@exilion.fi

Bedömningsprotokoll >