09.11.2018

Itämerentorni och Elielin liikerakennus miljöklassades som Very Good enligt certifieringssystemet BREEAM

Två av Exilions objekt, Kiinteistö Oy Itämerentorni och Kiinteistö Oy Elielin liikerakennus i Helsingfors, miljöklassades enligt det internationella certifieringssystemet BREEAM för byggnadens och underhållets del.

Certifieringsprocessen BREEAM In-Use inleddes för Itämerentornis och Elielin liikerakennus del i början av året 2018 och certifikaten beviljades under hösten samma år. För bägge objektens del certifierades två delområden, byggnaden och underhållet och vardera erhöll betyget ”Very Good”. Betyget ligger högt uppe på bedömningsskalan. För genomförandet av certifieringsprocessen svarade på ett lyckat sätt Green Building Partners. Certifikatet gäller ett år åt gången och en bredare ny auditering utförs med tre års intervall.

– I Finland finns cirka 70 BREEAM In-Use -certifierade byggnader och cirka hälften av dem har ett certifikat av minst nivån Very Good. Det är fint att få dessa våra två objekt med i samma högklassiga hop. Det är viktigt att miljökonsekvenserna beaktas som en del av vår verksamhet och såväl Itämerentorni som Elielin liikerakennus hade redan från förut LEED-miljöcertifikat. Vi försöker också förnya certifikaten som vi fått då de löper ut, berättar Investment Manager Jussi Ojamo på Exilion.

Under certifieringsprocessen granskades bland annat materialen, avfallssorteringen, energiförbrukningen och underhållsprocesserna i objekten och också faktorer som hänför sig till hälsan och komforten, såsom inomhusluften och hinderslösheten.

– Att Exilion förband sig att verifiera fastigheternas ansvarighet och att arbetsgruppen aktivt deltog i certifieringsprocessen hade en positiv inverkan på att objekten nådde en ytterst god certifieringsnivå, berättar Konsta Tuokko på Green Building Partners Oy som svarat för certifieringen.

 

Mer information:

Jussi Ojamo, Investment Manager, Exilion
Tel +358 40 193 1055
jussi.ojamo(at)exilion.fi