22.11.2016

Hansakvarteret förnyas

Hansakvarteret förnyas – Schauman Arkkitehdit och Suunnittelutoimisto Amerikka vann planeringstävlingen

Omfattande ombyggnadsarbeten inleds i Hansakvarteret. Hansakvarteret ordnade en planeringstävling om ombyggnaden, och den vanns av Schauman Arkkitehdit Oy från Åbo tillsammans med Suunnittelutoimisto Amerikka. I projektet deltar dessutom Gozo Oy från Åbo, som har i uppgift att göra sitt kunnande inom servicedesign till en del av det nya Hansa.

Hansakvarteret, som utsågs till Finlands mest älskade köpcentrum i en omröstning i Helsingin Sanomat, investerar i utveckling av trivseln. Projektplanen färdigställs hösten 2016, men byggarbetena inleds dock med ombyggnad av ingångarna redan vecka 47. Byggarbetena kommer att utföras under 2017 och 2018. Ombyggnadsarbetet börjar på Hansatorget.

– Vi vill stärka Hansakvarterets ställning som stadsbornas vardagsrum. Som underlag för ombyggnadsarbetet lät vi utföra en kundenkät, och resultaten av den utnyttjades i planeringen, säger Hansakvarterets köpcentrumdirektör Timo Palviainen.

Schauman Arkkitehdits verkställande direktör och projektets huvudplanerare Janne Helin berättar att man i nya Hansa skapar stämning genom att bl.a. organisera kundrörelserna i köpcentret på ett nytt sätt.

– Vårt mål var att skapa klarhet i rörelsemiljön inom kvarteret. Detta innebär i praktiken att trapporna omorganiseras, att tillgängligheten beaktas så att den fungerar bättre än i nuläget och till och med att nya promenadförbindelser skapas, preciserar Helin.

– I det nya Hansakvarteret gör vi Hansatorget till en central mötesplats som syns från alla håll. Alla promenader kommer också att leda till Hansatorget i fortsättningen, säger Amerikka Oy:s verkställande direktör Sami Maukonen.

Hansakvarteret investerar dessutom i ytrenovering, belysning och utveckling av basservicen, till exempel trivseln på toaletterna och lekplatserna samt i barnvårdsrummen.

– Hansakvarterets nya framtoning och stämning har inspirerats av den mångformiga urbana stadskulturen. Samtidigt respekterar den även kvarterets långa historia, berättar Sami Maukonen. Enligt Palviainen vill man genom att förnya Hansakvarteret även locka dit nya aktörer.

– Vi vill profilera Hansakvarteret som Åbobornas fönster mot världen. I och med förnyelsen söker vi för Åbobornas räkning aktivt efter helt nya aktörer till Hansa, från Åboområdet och resten av Finland, men även från övriga världen, berättar Palviainen för att kasta ljus över planerna.

– Vårt projekt och vår plan passar även utmärkt ihop med Åbo stads strategiska spetsprojekt. Det syftar till att utveckla Åbo centrum i egenskap av hjärta för stadskulturen och mångsidig koncentration av handel, rekreation, fritid och kultur, tillägger Palviainen.

Hansakvarteret är det största köpcentret i Egentliga Finland sett till försäljningen och antalet besökare.

Mer information:

Timo Palviainen
+358400668862
timo.palviainen@hansakortteli.fi

Janne Helin
+358400639581
janne.helin@schaumanarch.fi

Sami Maukonen
+358405089766
sami.maukonen@amerikka.fi

***
Hansakvarteret i Åbo är det största köpcentret i Egentliga Finland och det femte största i Finland sett till försäljningen och antalet besökare. År 2015 uppgick försäljningen i Hansakvarteret till cirka 235 miljoner euro och antalet besökare till cirka 12,5 miljoner. I Hansakvarteret verkar över 120 företag och hyresarealen är cirka 39 000 m².