Snellman-koncernen och Exilion har ingått ett avtal för leverans av förnybar vindkraft

Snellman-koncernen och Exilion har ingått ett mångårigt avtal för leverans av förnybar vindkraft. Leveranserna inleds år 2025. Vindparken Ii Palokangas norr om Uleåborg kommer att producera vindkraft för Snellmans behov under en tioårsperiod. Med denna betydande investering i inhemsk förnybar energi lever företaget upp till sina löften om att alltid ha miljöfrågor och inhemska lösningar

Exilion Tuuli expanderar med solkraftsproduktion

Exilion Tuulihankkeet Kb ägs av Elo, Statens Pensionsfond och Veritas. Bolaget investerar i förnybar energi och ska nu bygga ett nytt solkraftverk i Simo. Kraftverket är förlagt till Ijo och Simo i närheten till de redan etablerade vindkraftsparkerna och ellagret. Exilion har för avsikt att bygga ett markmonterat solkraftverk i Simo. Kraftverket ska ha en

Exilion Tuuli investerar och bygger två nya vindkraftsparker i Ijo i Norra Österbotten

Exilion Tuuli Kb ägs av de finländska Elo, Statens Pensionsfond och Veritas. Bolaget investerar i förnybar energi och ska nu bygga två nya vindkraftsparker i Ijo kommun i Norra Österbotten. Vindkraftsparkerna ska heta Isokangas och Palokangas, och få en sammanlagd effekt på 100 MW. Isokangas vindkraftspark får fem kraftverk och Palokangas tolv kraftverk. Det handlar

Original Sokos Hotel Helsinki på Glogatan genomgår en fullständig omvandling

I Original Sokos Hotel Helsinki, som verkat i hjärtat av Helsingfors sedan 1930, inleds ombyggnadsarbeten från och med den 30 november. Hotellet stängs under renoveringen och öppnas igen sommaren 2022. Original Sokos Hotel Helsinkis hela byggnad totalrenoveras och samtidigt förnyas husets alla hotellrum samt lobby- och restaurangutrymmen. För inredningsplaneringen i inkvarteringslokalerna ansvarar Designbyrå KOKO3 och

Exilion blir Finlands största vindkraftsproducent – vindkraftaffären med ST1 bekräftades

Affären mellan Exilion Tuuli Ky, som ägs av finländska arbetspensionsaktörer och investerar i förnybar energi, och ST1 vindkraftsproduktion genomfördes. Exilion Tuuli skaffade elva fungerande vindkraftparker med en effekt på sammanlagt 315 MW av ST1. Till affären hör dessutom utvecklingsprojekt vars uppskattade sammanräknade effekt är totalt 475 MW. TuuliWatti som ägs av St1 Nordic Oy och

Hansakvarteret siktar på att bli klimatneutralt tills år 2025

Hansakvarteret har publicerat sin historias första ansvarsrapport från år 2019. Åbos största köpcentrum har satt som miljömål att dess verksamhet inte orsakar några växthusgasutsläpp efter år 2025. Arbetet är redan på god väg, eftersom man i Hansakvarteret sedan år 2017 har utnyttjat utsläppsfri grön el. Dessutom är Hansakvarteret mer energieffektivt än tidigare tack vare den

Exilion Tuuli Ky, som investerar i förnybar energi, förvärvar elva vindkraftsparker och åtta utvecklingsprojekt

Exilion Tuuli Ky, som ägs av finländska arbetspensionsaktörer och investerar i förnybar energi, ökar sina investeringar i vindkraft. Tidigare har Exilion Tuuli Ky ägt tre vindkraftsparker i Finland belägna i Villmanstrand, Siikajoki och Luhanka. Nu har bolaget undertecknat en affär för att köpa elva verksamma vindkraftsparker med en total effekt på 315 MW. I affären

Exilion Tuuli Ky som satsar på förnybar energi har anskaffat tre vindkraftparker och planerar att investera 300 miljoner euro i förnybar energi

Exilion Management Oy som ägs av de finländska arbetspensionsaktörerna har grundat ett nytt bolag vid namn Exilion Tuuli Ky som investerar i vindkraft och förnybar energi. I början äger Tuuli Ky tre vindkraftparker i Finland. Dessa ligger i Villmanstrand, Siikajoki och Luhango. Dessutom letar bolaget aktivt efter nya investeringsobjekt i vinkdraft och förnybar energi i

Hansakvarteret behöll sin goda position trots turbulens

2018 gick som förväntat för Hansakvarteret, enligt köpcentrets direktör Timo Palviainen. – Vi förväntade oss att de inledda renoveringsarbetena skulle ha en inverkan på antalet besökare och försäljningen. Försäljningen och antalet besökare sjönk med ca tre procent i Hansakvarteret jämfört med 2017. Skönhets- och hälsotjänsterna var Hansakvarterets dragplåster 2018, dessa ökade med mer än sju procent

Byggandet av det nya hotellet på huvudjärnvägsstationen i Helsingfors inleds

Exilion Asemahotellit Ky köpte den 5 december förvaltningsbyggnaden på huvudjärnvägsstationen i Helsingfors, bättre känd som VR:s tidigare huvudkontor. Exilion utvecklar byggnaden till ett hotell med cirka 500 rum för Scandic Hotels Oy. Bygglovet för hotellprojektet vann laga kraft i slutet av november och i och med det genomförde Exilion som det preliminära avtalet förutsatte köpet