29.04.2019

Exilion Tuuli Ky som satsar på förnybar energi har anskaffat tre vindkraftparker och planerar att investera 300 miljoner euro i förnybar energi

Exilion Management Oy som ägs av de finländska arbetspensionsaktörerna har grundat ett nytt bolag vid namn Exilion Tuuli Ky som investerar i vindkraft och förnybar energi. I början äger Tuuli Ky tre vindkraftparker i Finland. Dessa ligger i Villmanstrand, Siikajoki och Luhango. Dessutom letar bolaget aktivt efter nya investeringsobjekt i vinkdraft och förnybar energi i Finland.

Exilion Tuuli Ky har grundats på basen av TuuliTapiola Ky som tidigare förvaltades av LokalTapiola. Bolagets ägare blir utöver Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo även Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas och Statens pensionsfond. Bolaget är ett av de få inhemska investeringsbolagen som investerar i förnybar energi och Vindkraft.

”VER anser inhemsk förnybar energi vara ett lockande investeringsobjekt på lång sikt på grund av dess förutsägbara kassaflödesavkastning och diversifieringsnyttan. Det är frågan om en investering i hållbar utveckling och ren energiproduktion vilket väl betjänar VERs mål även ur ansvarsfullhetsaspekten”, konstaterar portföljförvaltare Jussi Häkkinen vid Statens Pensionsfond.

”Investeringen i förnybar energi är ur avkastningssynvinkeln mycket intressant för att diversifiera portföljen och med tanke på ansvarsfullheten. På så vis är den väl kompatibel med pensionsinvesterarens mål”, fortsätter Niina Bergring, placeringsdirektör vid Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas.

”Investeringarna i produktionen av förnybar energi är ett centralt område i Elos placeringsverksamhet. Genom att slå samman tre institutionsplacerares satsningar har vi alla bättre möjligheter att öka på placeringarna i vindkraften och utveckla verksamheten i en mer målinriktad och konkurrenskraftig riktning”, konstaterar Elos portföljförvaltare Jan Schulman.

Exilion är känd särskilt för sin fastighetsinvesteringsverksamhet. Bolaget förvaltar till exempel det nya hotellet som byggs invid Helsingfors centralstation och Hansakortteli i Åbo centrum.

Luhango vindkraftpark åter i inhemsk ägo

Exilion Tuuli Ky äger för närvarande tre vindkraftparker och de utförda investeringarnas sammanräknade värde är cirka 90 miljoner euro.

Till det nya bolaget övergick de två parker som TuuliTapiola redan tidigare ägt: TuuliMuukko i Joutseno, Villmanstrand och Vartinoja 1 i Siikajoki. TuuliMuukko består av sju kraftverk på 3 MW och Vartinoja 1 av nio kraftverk på 2,7 MW. TuuliMuukko har producerat el sedan 2013 och Vartinoja 1 sedan 2015.

Bolaget har även skaffat vindkraftparken Latamäki i Luhango i sin ägo. Latamäki består av sex kraftverk på 3 MW och inledde produktionen 2014.

”Våra tre vindkraftparker har en total årsproduktion på 165 GW vilket motsvarar den årliga elförbrukningen i nästan 69 000 höghuslägenheter. Vi är alltså en betydande aktör inom branschen, berättar Pasi Valasjärvi som inlett arbetet som Tuuli Ky:s Investment Manager. Pasi har länge arbetat med vindkraft bl.a. hos Siemens Wind Power och GE Wind.

Tuuli Ky planerar även att utöver de befintliga parkerna göra ytterligare investeringar på cirka 210 miljoner i nya och befintliga vindkraftparker samt vindkraftparker under uppbyggnad samt i olika projekt inom förnybar energi.

”Utöver vindkraft följer vi med intresse de möjligheter exempelvis solenergin och lagring av energi medför. Hittills är vindkraften är dock det av alternativen med bäst avkastningsförväntningar jämfört med andra former av energiproduktion”, berättar Valasjärvi som ansvarar för uppgifter inom vindkraft och annan förnybar energi på Exilion.

Exilion grundades 2005 och är ett inhemskt investeringsbolag som fokuserar på fastighetsinvestering och förnybar energi. Exilion äger och förvaltar via fyra kommanditbolag en fastighetsportfölj på cirka 600 miljoner samt tre vindkraftparker. Bolaget ägs av de finländska institutionerna Ömsesidiga Arbetsförsäkringspensionsbolaget Elo, Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas, Statens Pensionsfond och Stiftelsen för Åbo Akademi. Verksamhetens intäkter styrs till finländarnas pensioner och utbildning.

 

Mer information:
Exilion Management Oy
Verkställande direktör Ari Talja
tel. 050 570 0796

Investment Manager Pasi Valasjärvi
tel. 050 469 7643