03.11.2020

Exilion blir Finlands största vindkraftsproducent – vindkraftaffären med ST1 bekräftades

Affären mellan Exilion Tuuli Ky, som ägs av finländska arbetspensionsaktörer och investerar i förnybar energi, och ST1 vindkraftsproduktion genomfördes. Exilion Tuuli skaffade elva fungerande vindkraftparker med en effekt på sammanlagt 315 MW av ST1. Till affären hör dessutom utvecklingsprojekt vars uppskattade sammanräknade effekt är totalt 475 MW.

TuuliWatti som ägs av St1 Nordic Oy och S-Voima med jämna andelar har delats upp i två bolag. Exilion Tuuli Ky har köpt energibolaget St1:s tidigare vindkraftproduktionskapacitet. Innan affären genomfördes ägde Exilion tre vindparker.

Exilion växer i och med affären till Finlands största vindkraftsproducent. Investeringsbolaget äger en ren vindkraftskapacitet på 380 MW, vilket motsvarar en sjättedel av hela Finlands kapacitet. Detta motsvarar den årliga elförbrukningen i 55 360 egnahemshus. Exilion Tuuli Ky ägs av Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, Veritas Pensionsförsäkring och Statens Pensionsfond.

”Vi har för avsikt att fortsätta öka kapaciteten och när affären har genomförts kan vi koncentrera oss på våra utvecklingsprojekt”, konstaterar Pasi Valasjärvi, som ansvarar för Exilions vindkraftsinvestering.

I samband med affären övergår ett batteri på 6,6 MWh i Viinamäki, Ijo kommun, till Exilion. Batteriet används för att lagra vindkraft.

Exilion är ett av de få inhemska investeringsbolagen som investerar i vindkraft. Tidigare var bolaget känt särskilt för sin fastighetsplaceringsverksamhet. Bolaget låter till exempel bygga ett hotell invid Helsingfors centralstation och förvaltar Hansakvarteret i Åbo centrum.

”Vindkraften spelar en viktig roll i främjandet av ett kolneutralt samhälle. Med våra investeringar vill vi stöda tillgången till fossilfria energiformer och elektrifieringen av Finland. Energi som produceras inrikes ger dessutom välfärd i Finland i form av arbetsplatser ”, säger Valasjärvi.

Exilion grundades 2005 och är ett inhemskt investeringsbolag som fokuserar på fastighetsinvestering och vindkraft. Exilion äger och förvaltar via fyra kommanditbolag en egendom på 1,1 miljarder euro, som består av 10 fastigheter och 14 vindkraftparker. Verksamhetens intäkter styrs till finländarnas pensioner och utbildning.

Mer information:
Exilion Management Oy
Investment Manager Pasi Valasjärvi
tfn 050 469 7643