05.10.2022

Exilion Tuuli investerar och bygger två nya vindkraftsparker i Ijo i Norra Österbotten

Exilion Tuuli Kb ägs av de finländska Elo, Statens Pensionsfond och Veritas. Bolaget investerar i förnybar energi och ska nu bygga två nya vindkraftsparker i Ijo kommun i Norra Österbotten. Vindkraftsparkerna ska heta Isokangas och Palokangas, och få en sammanlagd effekt på 100 MW.

Isokangas vindkraftspark får fem kraftverk och Palokangas tolv kraftverk. Det handlar om 5,9 megawatts kraftverk som Exilion har beställt av Nordex. Dessutom har Exilion undertecknat ett avtal om service och underhåll på 30 år med bolaget. Kraftverken får en tornhöjd på 159 meter och en rotordiameter på 163 meter.

Parkerna kommer att ha en beräknad årlig produktion på cirka 320 000 MWh, vilket motsvarar ett årligt elbehov för 130 000 tvåor i höghus.

Byggandet av vindkraftverken inleds med vägbygge under resten av året. Kraftverken kommer att resas under sommaren 2024. Produktionen inleds i början av 2025.

”I den nuvarande energisituationen upplever vi det som viktigt att öka investeringarna i förnybar energi i Finland. Vindkraftsparkerna Isokangas och Palokangas sörjer för sin del för att den finländska elen räcker till och att produktionen är självförsörjande”, säger investeringschef Pasi Valasjärvi från Exilion.

Under byggnadsfasen sysselsätter projektet cirka 60 personer omvandlat till heltidsarbete (FTE). Investeringens sammanlagda värde uppgår till cirka 130 miljoner euro.

När de två nya parkerna har uppförts har Exilion redan 15 vindkraftsparker i sin ägo. De har en sammanlagd effekt på 485 MW. När parkerna är färdiga uppgår Exilions årliga produktion till omkring 1,4 TWh, vilket motsvarar nästan 4 procent av Finlands produktion av förnybar energi under 2021.

Ytterligare information:
Exilion Management Oy
Investment Manager Pasi Valasjärvi
tfn 050 469 7643, e-post: fornamn.efternamn@exilion.fi