25.01.2019

Hansakvarteret behöll sin goda position trots turbulens

2018 gick som förväntat för Hansakvarteret, enligt köpcentrets direktör Timo Palviainen.

– Vi förväntade oss att de inledda renoveringsarbetena skulle ha en inverkan på antalet besökare och försäljningen. Försäljningen och antalet besökare sjönk med ca tre procent i Hansakvarteret jämfört med 2017.

Skönhets- och hälsotjänsterna var Hansakvarterets dragplåster 2018, dessa ökade med mer än sju procent jämfört med 2017. Försäljningen och antalet besökare i köpcentret stämde överens med förväntningarna trots ombyggnaden.

På grund av den pågående renoveringen var många företag, som fanns på de platser som påverkas av ombyggnadsarbetet, tvungna att byta plats eller flytta till andra lokaler i Hansakvarteret och vissa affärer måste till och med stänga tillfälligt.

– Trots de stora förändringarna lyckades några av våra företag till och med öka sin försäljning. Flera av våra företagare har dessutom fått lokaler som bättre betjänar deras syften p.g.a. flytten, berättar Palviainen.

Ändringarna i centrum inverkade på försäljningen i Hansakvarteret såsom väntat. Palviainen är ändå nöjd med fjolårets framgång med att skaffa nya hyresgäster.

– Vi har ingått flera betydande avtal om våra affärslokaler, några bra exempel är bl.a. New Yorker, Clas Ohlson och Forenom som inlett hotellverksamhet i Hansakvarteret. Utbudet berikas även av specialbutiken 1Store och den georgiska restaurangen Rioni, som öppnar på Kristinegatan i mars.

Nu i början av året pågår de största förnyelserna i Hansakvarteret. I köpcentret har man bland annat börjat förbättra passagerna, utvidga utrymmena och börjat bygga helt nya lokaler i Thalia och i Antintalos 3 vån.

– Vi måste förnya oss för att bevara Hansakvarteret och centrum livskraftiga och lockande. Jag hoppas att åboborna, vid sidan om själva renoveringen, också får följa med en av de största förändringarna i Åbo centrum. Renoveringen bidrar även till ett betydande antal jobb för åboföretagen och de anställda, konstaterar Palviainen.

Ytterligare information:
Hansakvarteret: Timo Palviainen, tfn 0400 668 862, timo.palviainen@hansakortteli.fi

Hansakvarteret i Åbo är Finlands mest älskade köpcentrum (Helsingin Sanomat, 14.2.2016). Försäljningen i Hansakvarteret 2018 uppgick till ca 220 miljoner euro och köpcentret hade ca 12 miljoner besökare. I Hansakvarteret verkar över 130 företag.