01.07.2020

Exilion Tuuli Ky, som investerar i förnybar energi, förvärvar elva vindkraftsparker och åtta utvecklingsprojekt

Exilion Tuuli Ky, som ägs av finländska arbetspensionsaktörer och investerar i förnybar energi, ökar sina investeringar i vindkraft. Tidigare har Exilion Tuuli Ky ägt tre vindkraftsparker i Finland belägna i Villmanstrand, Siikajoki och Luhanka. Nu har bolaget undertecknat en affär för att köpa elva verksamma vindkraftsparker med en total effekt på 315 MW. I affären ingår dessutom utvecklingsprojekt vars uppskattade sammanlagda effekt är 475 MW.

Bolaget skaffar ytterligare verksam vindkraftskapacitet på 315 MW samt utvecklingsprojekt på 475 MW av nordiska energibolaget St1. Exilion Tuuli äger sedan tidigare tre vindkraftsparker.

I och med köpet växer Exilion Tuuli till den största inhemska vindkraftsproducenten.

”Den sammanlagda årsproduktionen av våra tidigare vindkraftsparker är 165 GWh. Produktionen av de parker som nu anskaffas är så betydande att vår årliga totala produktion i fortsättningen överskrider en terawattimme (TWh). När affären har genomförts utgör vår vindkraftsproduktion en sjättedel av all vindkraft som produceras i Finland. I fortsättningen är vi den viktigaste aktören inom branschen.”, konstaterar Exilion Tuulis Investment Manager Pasi Valasjärvi.

”Visst följer vi med intresse även i fortsättningen med till exempel de möjligheter som solenergi och energilager medför. I samband med affären får vi en ackumulator på 6,6 MWh som finns i Viinamäki i Ii. I och med detta kan vi från första parkett följa med hur man i fortsättningen kan utnyttja lagring i vindkraftsproduktionen.”, fortsätter Valasjärvi, som ansvarar för investeringarna i förnybar energi.

För att affären ska fullbordas förutsätts att de normala villkoren uppfylls och målet är att avsluta affären under årets sista kvartal. Efter att affären genomförts innehar Exilion Tuuli en verksam, ren vindkraftskapacitet på 380 MW.

Bolaget är ett av Finlands få inhemska investeringsbolag som investerar i förnybar energi och vindkraft.  Exilion är särskilt känt för sin fastighetsplaceringsverksamhet. Bolaget förvaltar bland annat det nya hotellet som byggs vid Helsingfors centralstation och Hansakvarteret i Åbo centrum.

Exilion, som grundades 2005, är ett inhemskt investeringsbolag som koncentrerar sig på fastighetsinvesteringar och förnybar energi. Exilion äger och förvaltar via fyra kommanditbolag tre fastighetsportföljer och tre vindkraftsparker. Bolaget ägs av finländska institutionerna Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, Veritas Pensionsförsäkringsbolag, Statens pensionsfond och Stiftelsen för Åbo Akademi. Intäkterna från verksamheten styrs till finländarnas pensioner och utbildning.