06.10.2022

Exilion Tuuli expanderar med solkraftsproduktion

Exilion Tuulihankkeet Kb ägs av Elo, Statens Pensionsfond och Veritas. Bolaget investerar i förnybar energi och ska nu bygga ett nytt solkraftverk i Simo. Kraftverket är förlagt till Ijo och Simo i närheten till de redan etablerade vindkraftsparkerna och ellagret.

Exilion har för avsikt att bygga ett markmonterat solkraftverk i Simo.
Kraftverket ska ha en effekt på 70 megawatt och en uppskattad årsproduktion på 70 000 megawattimmar. Investeringens värde uppgår till mer än 40 miljoner euro.

Det handlar om ett projekt i betydande skala, då det till dags dato inte har byggts solkraftsanläggningar med en paneleffekt på mer än 10 megawatt i Finland. Effekt- och produktionstalen är stora även vid jämförelse med solkraftsprojekt som tidigare genomförts i Norden.

”Exilion har redan länge kartlagt möjligheten att bygga ut sin produktion av förnybar energi med ett solkraftverk. Tillsammans med Exilions betydande investeringar i vindkraftsparker stöder det här nya projektet Finlands mål om klimatneutralitet och höjer självförsörjningsgraden i vår elproduktion”, säger investeringschef Tommi Riski från Exilion.

Från förut har Exilion 23 vindkraftverk och ett stort ellager för förnybar energi i området i Simo och Ijo. Igår tillkännagav Exilion en ny investering i vindkraft i Ijo, där bolaget ska bygga 17 nya kraftverk. Efter investeringarna har Exilion en vindkraftskapacitet på närmare 200 megawatt och en solkraftskapacitet på 70 megawatt i Simo och Ijo.

Arbets- och näringsministeriet har beviljat solkraftsprojektet 8,9 miljoner euro i investeringsstöd i ett av de första besluten om energiinvesteringar enligt Finlands plan för återhämtning och resiliens. Projektet ingår i Europeiska unionens NextGenerationEU-finansiering.

Enligt uppskattning ska solkraftverket stå klart senast 2025. Investeringen uppskattas ge en minskning i koldioxidutsläppen på 6 200 ton per år.

Exilion Tuuli är ett inhemskt investeringsbolag som grundades 2019. Bolaget fokuserar på produktion av förnybar energi. Exilion äger 13 vindkraftsparker och har för avsikt att fortsätta investera i utbyggnad av förnybar energi i Finland. Avkastningen av bolagets verksamhet avsätts för finländska pensioner.

Ytterligare information:
Exilion Management Oy
Tommi Riski, Investment Manager
tfn 050 527 0869, e-post: fornamn.efternamn@exilion.fi