05.12.2018

Byggandet av det nya hotellet på huvudjärnvägsstationen i Helsingfors inleds

Exilion Asemahotellit Ky köpte den 5 december förvaltningsbyggnaden på huvudjärnvägsstationen i Helsingfors, bättre känd som VR:s tidigare huvudkontor. Exilion utvecklar byggnaden till ett hotell med cirka 500 rum för Scandic Hotels Oy.

Bygglovet för hotellprojektet vann laga kraft i slutet av november och i och med det genomförde Exilion som det preliminära avtalet förutsatte köpet av VR:s förra huvudkontor. Köpets värde är 55 miljoner euro.

I projektet genomgår VR:s tidigare huvudkontor en grundlig renovering och byggs om till hotell och den norra delen av tomten kompletteras på Kajsaniemiparkens sida med en nybyggnad. Hotellprojektets sammanlagda värde belöper sig till cirka 130 miljoner euro och det sysselsätter under hela byggnadstiden underleverantörerna medräknade hela 3000 personer. Det blivande hotellet omfattar cirka 29 000 v-m² och till sin kapacitet är det ett av de största i Finland med sina något under 500 hotellrum.

Byggnadsarbetena inleds i december och till byggbolag i projektet har valts NCC Suomi Oy. För planeringen av lokalerna svarar två arkitektbyråer: Arkkitehdit Soini & Horto Oy och Futudesign Oy. På grund av objektets historiska värde utförs arbetena i intimt samarbete med museiverket.

Hotellet blir ett av Helsingfors nya landmärken. I Helsingfors är turismen för närvarande stadd i kraftig tillväxt och det nya hotellet svarar på såväl inhemska som internationella fritids- och kongressresenärers önskemål om högklassig övernattning i stadskärnan. Samtidigt kan vi öppna ett ståtligt historiskt objekt för den stora allmänheten, säger Ari Talja, verkställande direktör för Exilion.

Projektet beräknas vara slutfört vid årsskiftet 2020 – 2021.

Exilion planerar också ett hotell i Tripla i Böle. Projektens sammanräknade kapacitet är cirka 900 hotellrum och värdet belöper sig till sammanlagt cirka 220 miljoner euro.

Mer information

Exilion Management Oy
verkställande direktör Ari Talja, tfn 050 5700 796, ari.talja@exilion.fi

Ansvarsfull finländsk fastighetsplaceringsverksamhet

Exilion som grundades år 2005 är ett finländskt bolag som administrerar fastighetsplaceringar och som via tre kommanditbolag äger en fastighetsportfölj på över 500 miljoner euro bestående av kontors-, butiks-, affärs- och hotellokaler. Avkastningarna från verksamheten går till finländarnas pensioner och utbildning.

Exilion Asemahotellit Ky som grundades år 2017 ägs av Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, Statens pensionsfond och Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas. Bolaget har två hotellbyggnadsprojekt på gång i Helsingfors centrum och i Böle.