24.08.2020

Hansakvarteret siktar på att bli klimatneutralt tills år 2025

Hansakvarteret har publicerat sin historias första ansvarsrapport från år 2019. Åbos största köpcentrum har satt som miljömål att dess verksamhet inte orsakar några växthusgasutsläpp efter år 2025. Arbetet är redan på god väg, eftersom man i Hansakvarteret sedan år 2017 har utnyttjat utsläppsfri grön el. Dessutom är Hansakvarteret mer energieffektivt än tidigare tack vare den omfattande renoveringen.

I fjol utredde Hansakvarteret sina hyresgästers och ägares syn på ansvarsfullheten i dess verksamhet. På skalan 1-5 fick köpcentrumet ett vitsord på 3,2 för sin ansvarsfullhet. Köpcentrumdirektör Timo Palviainen anser att resultatet är bra, eftersom mätningen gjordes under utmanande förhållanden mitt i projektet då köpcentrumet förnyades.

”Det önskades i synnerhet mer kommunikation av oss och mer information om det arbete vi gör för ansvarsfullheten. Vi tog itu med detta genom att utarbeta den första ansvarsfullhetsrapporten i vår historia. Syftet med den är att öka transparensen i vår verksamhet och berätta för våra kunder och andra samarbetspartners var vi står när det gäller ansvarsfullhet och vilka våra mål är”, säger Palviainen.

Ur rapporten framgår till exempel Hansakvarterets koldioxidavtryck 1 740 tCO2e, vilket gör att det specifika utsläppet är 34 kg CO2e/m2. Expertföretaget EcoReal har räknat ut siffran i enlighet med GHG Protocol-anvisningen och med beaktande av direkta och indirekta utsläpp. Hansakvarterets specifika utsläpp är cirka 20 % mindre än hos de finländska köpcentrumen i genomsnitt.

”När man jämför Hansakvarterets årliga koldioxidavtryck utifrån Sitras beräkningar, motsvarar det för närvarande cirka 170 genomsnittliga finländares klimatutsläpp under ett år. Vårt mål är dock en rund nolla och vi har redan identifierat många sätt att minska vårt klimatavtryck ”, konstaterar Palviainen.

I Hansakvarterets ansvarsrapport granskas förutom miljöfrågor även det ekonomiska och sociala ansvaret. Till exempel förnyelsen av hela Hansakvarteret gav en uppiggande injektion på 15 miljoner euro till regionens ekonomi under åren 2017 – 2019. Hansakvarteret har även under de senaste tre åren investerat cirka 10 miljoner euro i andra renoveringar och förbättringar utanför det stora förnyelseprojektet.

Hansakvarteret medför dessutom mycket arbete i området och är en arbetsplats för 1 200 personer.

”Via våra affärer är vi en betydande arbetsgivare i Åbo centrum och överlag har vi en nyckelposition med tanke på centrumets livskraft. Det är få som vet att intäkterna från vår verksamhet styrs via våra ägare till finländarnas pensioner och utbildning”, konstaterar Palviainen.

Länk till ansvarsfullhetsrapporten

Enligt Sitras beräkning är finländarens genomsnittliga koldioxidavtryck 10,3 tCO2.