02.01.2018

Elo köpte andelar i Exilion Real Estate 1 Ky

Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo köpte Kevas och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens andelar i kommanditbolaget Exilion Real Estate 1 i en affär som genomfördes den 2 januari 2018. Till följd av affären övergick innehavet av bolaget helt och hållet till Elo, och värdet på Elos investering ökade till cirka 250 miljoner euro. Före affären var Elos ägarandel i Exilion Real Estate 1 Ky cirka 55 procent.

Exilion Real Estate 1 Ky äger tre lokalfastigheter i Helsingfors centrum och Gräsviken. Fastigheternas hyresareal är cirka 50 000 m2 och består av kontors-, hotell- och affärslokaler. Bolaget fortsätter sin ansvarsfulla investeringsverksamhet med fokus på stora lokalobjekt med rimlig risknivå.

”Den tioåriga investeringsverksamheten inom Exilion Real Estate Ky, som grundades 2007, har varit framgångsrik. Vi är nöjda med möjligheten att öka vårt innehav i bolaget och fortsätta att aktivt utveckla dess ypperliga fastighetsportfölj tillsammans med Exilions engagerade och kunniga organisation”, berättar direktör Timo Stenius på Elo.

För förvaltningen av bolaget ansvarar Exilion Management Oy, som är ett bolag som ägs av finländska institutioner och är specialiserat på förvaltning av fastighetsinvesteringar. Exilion Management Oy ansvarar förutom för kommanditbolaget Exilion Real Estate 1 även för Köpcentrum Hansa Kb, som förvaltar köpcentret Hansa i Åbo, samt Exilion Asemahotellit Ky, som investerar i hotell och låter uppföra ett hotell med 500 rum i lokalerna för VR:s huvudkontor vid Helsingfors centralstation och ett hotell med 430 rum i anslutning till projektet Tripla i Böle.

Mer information:
Direktör Timo Stenius, timo.stenius@elo.fi

Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo är den mest populära arbetspensionsförsäkraren i Finland och en av Finlands största fastighets- och bostadsinvesterare. Ungefär en tredjedel av företagen och över 40 procent av företagarna har valt Elo som sitt arbetspensionsförsäkringsbolag. Fastighets- och infrastrukturinvesteringarnas andel av Elos investeringstillgångar på cirka 23 miljarder euro uppgår till cirka 3 miljarder. Ansvarsfullhet är en fast del av Elos investeringsverksamhet. Elo har förbundit sig att iaktta FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och har även skrivit under bl.a. CDP och Montreal Pledge.
www.elo.fi

Exilion är ett bolag som ägs av finländska institutioner och är specialiserat på förvaltning av fastighetsinvesteringar. Bolaget förvaltar kommanditbolaget Exilion Real Estate 1, som investerar i lokalobjekt i huvudstadsregionen, kommanditbolaget Köpcentrum Hansa, som förvaltar köpcentret i Hansakvarteret i Åbo, och kommanditbolaget Exilion Asemahotellit, som investerar i hotell. Marknadsvärdet på Exilions fastigheter är cirka 450 miljoner euro. www.exilion.fi