29.11.2017

Exilion sålde en viktig kontorsfastighet på Kägeludden till en fond som förvaltas av Deutsche Asset Management

Exilion Real Estate I Ky, som förvaltas av Exilion Management Oy, har i dag slutfört en affär gällande en fastighet som är belägen på Kägeludden och känd som Nokias före detta huvudkontor. Fastigheten omfattar två kontorsbyggnader och ett parkeringshus. I affären har man avtalat om att sälja fastighetsbolagets hela aktiestock till en fond som förvaltas av Deutsche Asset Management för cirka 164,5 miljoner euro. Köpeskillingen motsvarar kravet på en initial avkastning på cirka 4,65 procent.

Kiinteistö Oy Espoon Keilalahden ABCD-talot, som är föremålet för affären, äger den fastighet som ligger på Kägeludden i Esbo, på adressen Kägelviksvägen 2–4, och de två kontorsbyggnader, byggda 1996 och 1997, som är belägna på den samt parkeringshuset. Hyresarealen i kontorsbyggnaderna är totalt cirka 31 000 m² och i parkeringshuset finns cirka 1 250 bilplatser, av vilka 404 platser används av grannfastigheten. Fastigheten är en del av den helhet som Exilion köpte av Nokia Abp 2012, där ett kontorshus 2014 såldes till en fond som förvaltas av AXA Real Estate.

Den försäljning som nu har genomförts är en naturlig del av omarbetningen av Exilions fastighetsportfölj. Investeringen i fastigheten har i sin helhet varit utomordentlig, och samtidigt är vi nöjda med att vi har hittat en pålitlig och stark ny ägare till fastigheten – en ägare som fortsätter att utveckla objektet tillsammans med användarna”, säger Exilion-bolagens verkställande direktör Ari Talja.

Catella Property Oy och Asianajotoimisto Aleksandra Oy fungerade som Exilions rådgivare i transaktionen.

Mer information
Exilion
Verkställande direktör Ari Talja, tfn 050 5700 796