03.07.2017

Exilion har avtalat om köp av VR Group:s huvudkontor för ombyggnad till hotell

Exilion har avtalat om att köpa VR:s huvudkontor i förvaltningsbyggnaden vid Helsingfors järnvägsstation till ett av Exilion Management Oy förvaltat kommanditbolag, som ska sanera byggnaden till ett hotell inom Scandic Hotels Oy. Investerare blir Exilion Asemahotellit Ky, som ägs av Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, Statens Pensionsfond och Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas.

Projektets totalvärde är cirka 130 miljoner euro. Storleken på det kommande hotellet är cirka 25 000 k-m² och till sin kapacitet blir hotellet med knappt 500 hotellrum ett av Finlands största hotell. Förvaltningsbyggnadens lokaler blir lediga våren 2018 när VR flyttar sitt huvudkontor till Rundradions Stora Smedjan. Därefter inleds saneringen av lokalerna i byggnaden och konvertering av dem till hotell. Enligt den preliminära bedömningen kan projektet slutföras och hotellet öppnas under 2012.

Exilion Management Oy:s verkställande direktör Ari Talja säger att det är ”en exceptionell möjlighet att få utveckla Helsingfors centrum och serviceutbudet i området i en så här unik och historisk miljö. Helsingfors järnvägsstation är även en internationellt betydelsefull byggnadshelhet och att få inympa ett nytt användningssyfte i en del av byggnaden är ett ytterst intressant projekt, som vi tror lyckas genom gott samarbete mellan olika parter. Vi är mycket nöjda över att ha nått en överenskommelse med VR – att äga ett så här centralt och viktigt objekt stöder vår mycket selektiva placeringsstrategi”.

Placeringen är kommanditbolagets andra utöver hotellprojektet Tripla i Böle. I och med det här projektet utvecklar kommanditbolaget två fastigheter och sammanlagt cirka 900 hotellrum som sett till sina placeringar har ett värde av sammanlagt cirka 220 miljoner euro.

Mer information

Exilion Management Oy
Verkställande direktör Ari Talja, tfn 050 5700 796, ari.talja@exilion.fi