23.12.2016

Exilion förvaltar hotellfastigheten i projektet Tripla i Böle

YIT har undertecknat ett intentionsavtal om uppförande av det hotell som ingår i projektet Tripla i Mellersta Böle i Helsingfors. Hotelloperatör blir Sokotel Oy och investerare ett nytt kommanditbolag som förvaltas av Exilion Management Oy och ägs av Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo och Centrallaget för Handelslagen i Finland SOK. Målet är att de slutliga avtalen om projektet ska undertecknas i början av 2017. Hotellet uppskattas stå klart i början av 2020.

Hotellet kommer att ha cirka 430 rum och är till kapaciteten ett av de största i Finland. Böle kommer under de kommande åren att byggas upp till en viktigare mötesplats för trafik, där antalet invånare och arbetsplatser fördubblas fram till 2040. Utvecklingen av området börjar med YIT:s projekt Tripla, där man förutom ett hotell, ett köpcentrum och en parkeringsanläggning även bygger kontorslokaler och bostäder.

– Vi är nöjda över att få vara med om att utveckla det förnyade Böle. Vi tror starkt på områdets potential som ett andra centrum i Helsingfors, och hotellprojektet deltar för sin del i skapandet av områdets nya identitet. Förvaltningen av en betydande ny hotellfastighet passar utmärkt in i vår strategi, kommenterar Exilion Management Oy:s verkställande direktör Ari Talja.