Exilions fastighetsverksamhet blev koldioxidneutral i energianvändningen i april 2022 – ny hållbarhetsrapport publicerad

Exilions fastighetsverksamhet är enligt GHG-protokollet koldioxidneutral i sin energianvändning sedan april i fjol. Energiförbrukningen i de fastigheter som Exilion förvaltar, Kiinteistö Oy Itämerentori och Kiinteistö Oy Elielin liikerakennus, minskade med 14 procent jämfört med föregående år. Som ansvarsfull fastighetsägare följer vi också förbrukningen i våra objekt med kapitalhyra, där ansvaret vilar på hyresgästerna. Exilion har

Exilion Tuuli betalade sammanlagt 2,5 miljoner euro i fastighetsskatt till kommunerna – Exilion Tuuli har gett ut sin hållbarhetsrapport

Förutom att vindkraften utökar den förnybara energiproduktionen gynnar den samhället också genom sysselsättning och skatteintäkter. Exilion Tuuli visar i sin senaste hållbarhetsrapport till exempel att omkring 5,2 procent av skatteintäkterna i Luhanka kommun bestod av fastighetsskatt från Exilions vindkraftsparker under 2022. Exilion Tuuli producerade totalt cirka 1,0 TWh elenergi genom vindkraft under 2022, vilket är