Byggarbetet vid Simo solkraftverk påbörjas under våren

Exilion är ett bolag som ägs av Elo, Statens Pensionsfond och Veritas. Bolaget investerar i förnybar energi och har fattat beslut om att bygga ett markmonterat solkraftverk i Simo. Ambitionen är att påbörja byggarbetet under vårens lopp och Exilion har valt det finländska Solarigo Systems Oy till planerande och genomförande partner för projektet. Under våren

Exilion ska förnya sitt hotell vid Elielplatsen

Scandic Hotels har tecknat ett långsiktigt avtal med hyresvärden Exilion om en förlängning och omprofilering av Holiday Inn City Centre i centrala Helsingfors. Scandic har sedan förvärvet av Restel 2017, drivit hotellet under ett hyresavtal med Exilion och franchiseavtal med IHG. Från 2025 kommer hotellet drivas under varumärket Scandic. Hotellet har 174 rum och ett

Exilions fastighetsverksamhet blev koldioxidneutral i energianvändningen i april 2022 – ny hållbarhetsrapport publicerad

Exilions fastighetsverksamhet är enligt GHG-protokollet koldioxidneutral i sin energianvändning sedan april i fjol. Energiförbrukningen i de fastigheter som Exilion förvaltar, Kiinteistö Oy Itämerentori och Kiinteistö Oy Elielin liikerakennus, minskade med 14 procent jämfört med föregående år. Som ansvarsfull fastighetsägare följer vi också förbrukningen i våra objekt med kapitalhyra, där ansvaret vilar på hyresgästerna. Exilion har

Exilion Tuuli betalade sammanlagt 2,5 miljoner euro i fastighetsskatt till kommunerna – Exilion Tuuli har gett ut sin hållbarhetsrapport

Förutom att vindkraften utökar den förnybara energiproduktionen gynnar den samhället också genom sysselsättning och skatteintäkter. Exilion Tuuli visar i sin senaste hållbarhetsrapport till exempel att omkring 5,2 procent av skatteintäkterna i Luhanka kommun bestod av fastighetsskatt från Exilions vindkraftsparker under 2022. Exilion Tuuli producerade totalt cirka 1,0 TWh elenergi genom vindkraft under 2022, vilket är