DNA hankkii tuulivoimaa Exilionin uudesta Palokankaan tuulipuistosta

DNA Oyj on tehnyt merkittävän panostuksen vihreän kotimaisen energian tuotantoon solmimalla 10 vuoden hankintasopimuksen tuulienergiasta. Jatkossa kaikki DNA:n suoraan ostama sähkö on uusiutuvaa, ja uuden sopimuksen myötä yli 80 prosenttia siitä tulee suomalaisen Exilion Tuulen tuulivoimapuistosta. Iissä sijaitseva Palokankaan tuulivoimapuisto valmistuu loppuvuonna 2024, ja DNA aloittaa sähkönhankinnan vuonna 2025. DNA on sopinut Statkraftin kanssa tuulivoiman

Exilionin kiinteistöliiketoiminta saavutti huhtikuussa 2022 energiankäytössä hiilineutraaliuden uusi vastuullisuusraportti julkaistu

Exilionin kiinteistöliiketoiminta oli GHG Protocolin mukaisesti energiankäytön osalta hiilineutraalia viime vuoden huhtikuusta lähtien. Exilionin hallinnassa olevissa kiinteistöissä eli KOy Itämerentorilla ja KOy Elielin liikerakennuksessa energiankulutus laski 14 % edellisestä vuodesta. Vastuullisena kiinteistönomistajana seuraamme myös vuokralaisten vastuulla olevien pääomavuokrakohteidemme kulutuksia. Exilion on laskenut kiinteistökantansa päästöt jo useamman vuoden ajan. Vuonna 2022 siirryimme huhtikuussa Exilion Real Estate

Exilion Tuuli maksoi kunnille kiinteistöveroja yhteensä 2,5 miljoonaa euroa – Exilion Tuulen vastuullisuusraportti julkaistu

Uusiutuvan energian tuotannon lisäksi tuulivoima hyödyttää yhteiskuntaa myös työllisyysvaikutusten ja verotulojen kautta. Exilion Tuulen tuoreesta vastuullisuusraportista käy ilmi, että esimerkiksi Luhangan kunnan verotuloista noin 5,2 % muodostui Exilionin tuulivoimapuistojen maksamasta kiinteistöverosta vuonna 2022. Exilion Tuuli tuotti vuonna 2022 tuulisähköä yhteensä noin 1,0 TWh, mikä on noin 8,7 % kaikesta Suomessa tuotetusta tuulisähköstä. Tuotettu tuulisähkö kattoi

Exilionin tuulipuistojen teknisen hallinnoinnin yhteistyökumppaneihin muutoksia

Exilionin tuulipuistojen teknisestä hallinnoinnista vastaavat TMA-operaattorit (Technical Management Agreement) on kilpailutettu. Sen seurauksena joidenkin tuulipuistojen käytännön operoinnista vastaavat toimijat vaihtuvat 1.5. alkaen. TMA-operaattorit vastaavat Exilionin puolesta sen omistamien tuulipuistojen teknisestä isännöinnistä ja esimerkiksi yhteydenpidosta auraajiin, teiden ja puistojen kunnossapitoon sekä kaupunkeihin. Lisäksi he vastaavat päivittäisten asioiden hoitamisesta paikallisten sidosryhmien kanssa. Exilion Tuuli on valinnut kaikkien

Exilion sai hyvää palautetta sidosryhmiltään vastuullisuustyöstään

Exilion on käynnistänyt kaikkien yhtiöidensä kanssa vastuullisuustyön kehittämisen. Suunnittelun tueksi tutkimme sidosryhmiemme käsityksiä vastuullisuudesta ja kartoitimme kehityskohtia. Tulosten perusteella Exilion on oikealla tiellä ja kaikki yhtiömme saivat hyvää palautetta jo tehdystä työstä. Poimimme vastauksista myös monia konkreettisia kehitysehdotuksia. Tutkimus toteutettiin joulukuussa verkkopohjaisena kyselytutkimuksena, joka lähetettiin isolle joukolle vuokralaisia, yhteistyökumppaneita, omistajia sekä kunnan ja viranomaisten edustajia.

Solo Sokos Hotel Helsingin rakennukselle LEED Platina-tason ympäristösertifikaatti

Exilionin omistama, Kluuvikatu 8:ssa sijaitseva hotellikiinteistö on saanut sisustuksen ja rakentamisen osalta LEED PLATINA -tason ympäristöluokituksen. Kyseessä on ensimmäinen Suomessa matkailualalla myönnetty platinatason LEED v4:n (for Interior Design & Construction) mukainen sertifikaatti. Solo Sokos Hotel Helsingin rakennuksessa toteutettiin vuonna 2021 laaja remontti, ja täysin uudistettu hotelli avasi ovensa keväällä 2022. Nyt hotellirakennus on käynyt läpi

Exilion lisää kierroksia vastuullisuuteen ulkoistetun vastuullisuusasiantuntijan avulla

Exilion syventää vastuullisuustyötään yhdessä EcoRealin kanssa. Yhtiöt tekivät sopimuksen Exilionille nimetystä ulkoistetusta vastuullisuusasiantuntijasta kesäkuulle 2024 asti. Nimetyn asiantuntijan tehtävänä on vastata yrityksen vastuullisuustyön kokonaisvaltaisesta suunnittelusta ja johtamisesta sekä auttaa kaikissa yrityksen vastuullisuuskysymyksissä. ”Vastuullisuuden kokonaisuuden hallinta on yhä monimutkaisempaa kasvavien vaatimusten ja odotusten myötä. Haluamme vastuullisena toimijana ja edelläkävijänä vastata ennakolta näihin odotuksiin. Niinpä päätimme lisätä

Exilionin kiinteistöjä EcoRealin tekniseen manageeraukseen

EcoReal Oy ja Exilion Management Oy laajentavat yhteistyötään solmimalla uuden sopimuksen teknisestä manageroinnista. Sopimus koskee kahta Exilionin omistamaa kiinteistöä, Ruoholahdessa sijaitsevaa Itämerentoria ja Elielinaukiolla sijaitsevaa Elielin liikerakennusta. Uusi yhteistyö alkoi 1.1.2023. EcoReal on tuottanut pitkäaikaiselle asiakkaalleen Exilionille jo aiemmin useita eri vastuullisuuspalveluita.