Uudistuva Elielinaukio 5 saa kaksi merkittävää uutta vuokralaista – jäljellä enää 500 neliömetriä vapaata tilaa

Kotimaisen sijoitus- ja varainhoitoyhtiön omistama Elielinaukio 5 Helsingin ydinkeskustassa on vuokrattu lähes täyteen. Paraikaa modernisoitava toimistotalo saa kaksi uutta merkittävää vuokralaista Foodorasta tunnetusta Delivery Hero Finland Oy:stä ja Suomen Asiakastieto Oy:stä. Helsingin Rautatieaseman vieressä sijaitseva Elielinaukio 5 avautuu remontoituna kesän aikana. Uudistettuihin tiloihin valmistuu pääkonttoritilat Suomen Asiakastieto Oy:lle ja Delivery Hero Finland Oy:lle. Enento Groupiin

Simon aurinkovoimalan rakennustyöt aloitetaan kevään aikana

Elon, Valtion Eläkerahaston ja Veritaksen omistama uusiutuvaan energiaan sijoittava Exilion on tehnyt investointipäätöksen maa-asenteisen aurinkovoimalan rakentamiseksi Simoon. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa kevään aikana ja Exilion on valinnut hankkeen suunnittelijaksi ja toteuttajaksi kotimaisen Solarigo Systems Oy:n. Exilion ryhtyy rakennuttamaan kevään aikana Simoon maa-asenteista aurinkovoimalaa, joka on teholtaan 70 megawattia. Kyseessä on mittaluokaltaan yksi Suomen suurimmista aurinkopuistohankkeista.

Exilion suunnittelee aurinkovoimalaa Kaakkois-Suomeen Luumäelle

Luumäen kunta selvittää mahdollisuutta muuttaa teollisuusalueeksi kaavoitettua Palanutkankaan aluetta aurinkosähkön tuotantoalueeksi. Kunta on valinnut yhteistyökumppanikseen kotimaisen Exilionin, joka suunnittelee alueelle teholtaan noin 40–50 megawatin aurinkopuistoa ja sähkövarastoa. Exilion ja Luumäen kunta tutkivat yhdessä mahdollisuutta rakentaa aurinkopuisto Palanutkankaan alueelle. Luumäen kunnanhallitus päätti maanantai-iltana 27.11. hyväksyä maanvuokra- ja kaavoitussopimuksen Exilionin suunnittelemalle aurinkovoimalalle Palanutkankaalle. Suunnitteilla olevan voimalan arvioitu

Exilion uudistaa Elielinaukion hotellinsa

Scandic on allekirjoittanut pitkäaikaisen vuokrasopimuksen Exilionin kanssa Holiday Inn City Centre -hotellista ja sen uudelleenbrändäyksestä Helsingin keskustassa. Scandic on operoinut hotellia IHG franchise -sopimuksella vuoden 2017 Restel-yrityskaupasta lähtien. Uudistuksen jälkeen hotelli tulee toimimaan Scandic-tuotemerkin alla. Hotellissa on 174 huonetta, ja se sijaitsee keskeisellä paikalla, Elielinaukiolla, Helsingin päärautatieaseman välittömässä läheisyydessä. Osana sopimusta Exilion uudistaa laajasti hotellia.

Exilion paransi tulostaan GRESB-vastuullisuusarvioinnissa

Exilion osallistui GRESB-vastuullisuusarviointiin toista vuotta peräkkäin. GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) on kansainvälinen arviointityökalu, joka mittaa yritysten vastuullisuutta ympäristölliseltä, sosiaaliselta ja hallinnolliselta näkökulmalta (ESG). Kiinteistöliiketoiminnan osalta Exilion saavutti 79/100 pistettä ja 3/5 tähteä. Hyvä työ palkittiin Green Star -tunnustuksella. ”Kiinteistöliiketoiminnassa onnistuimme parantamaan 14 pisteellä viime vuoden tulostamme ja saavutimme vertailuluokassamme kolmannen sijan. Parhaimmat pisteet

DNA hankkii tuulivoimaa Exilionin uudesta Palokankaan tuulipuistosta

DNA Oyj on tehnyt merkittävän panostuksen vihreän kotimaisen energian tuotantoon solmimalla 10 vuoden hankintasopimuksen tuulienergiasta. Jatkossa kaikki DNA:n suoraan ostama sähkö on uusiutuvaa, ja uuden sopimuksen myötä yli 80 prosenttia siitä tulee suomalaisen Exilion Tuulen tuulivoimapuistosta. Iissä sijaitseva Palokankaan tuulivoimapuisto valmistuu loppuvuonna 2024, ja DNA aloittaa sähkönhankinnan vuonna 2025. DNA on sopinut Statkraftin kanssa tuulivoiman

Exilionin kiinteistöliiketoiminta saavutti huhtikuussa 2022 energiankäytössä hiilineutraaliuden uusi vastuullisuusraportti julkaistu

Exilionin kiinteistöliiketoiminta oli GHG Protocolin mukaisesti energiankäytön osalta hiilineutraalia viime vuoden huhtikuusta lähtien. Exilionin hallinnassa olevissa kiinteistöissä eli KOy Itämerentorilla ja KOy Elielin liikerakennuksessa energiankulutus laski 14 % edellisestä vuodesta. Vastuullisena kiinteistönomistajana seuraamme myös vuokralaisten vastuulla olevien pääomavuokrakohteidemme kulutuksia. Exilion on laskenut kiinteistökantansa päästöt jo useamman vuoden ajan. Vuonna 2022 siirryimme huhtikuussa Exilion Real Estate

Exilion Tuuli maksoi kunnille kiinteistöveroja yhteensä 2,5 miljoonaa euroa – Exilion Tuulen vastuullisuusraportti julkaistu

Uusiutuvan energian tuotannon lisäksi tuulivoima hyödyttää yhteiskuntaa myös työllisyysvaikutusten ja verotulojen kautta. Exilion Tuulen tuoreesta vastuullisuusraportista käy ilmi, että esimerkiksi Luhangan kunnan verotuloista noin 5,2 % muodostui Exilionin tuulivoimapuistojen maksamasta kiinteistöverosta vuonna 2022. Exilion Tuuli tuotti vuonna 2022 tuulisähköä yhteensä noin 1,0 TWh, mikä on noin 8,7 % kaikesta Suomessa tuotetusta tuulisähköstä. Tuotettu tuulisähkö kattoi

Exilionin tuulipuistojen teknisen hallinnoinnin yhteistyökumppaneihin muutoksia

Exilionin tuulipuistojen teknisestä hallinnoinnista vastaavat TMA-operaattorit (Technical Management Agreement) on kilpailutettu. Sen seurauksena joidenkin tuulipuistojen käytännön operoinnista vastaavat toimijat vaihtuvat 1.5. alkaen. TMA-operaattorit vastaavat Exilionin puolesta sen omistamien tuulipuistojen teknisestä isännöinnistä ja esimerkiksi yhteydenpidosta auraajiin, teiden ja puistojen kunnossapitoon sekä kaupunkeihin. Lisäksi he vastaavat päivittäisten asioiden hoitamisesta paikallisten sidosryhmien kanssa. Exilion Tuuli on valinnut kaikkien

Exilion sai hyvää palautetta sidosryhmiltään vastuullisuustyöstään

Exilion on käynnistänyt kaikkien yhtiöidensä kanssa vastuullisuustyön kehittämisen. Suunnittelun tueksi tutkimme sidosryhmiemme käsityksiä vastuullisuudesta ja kartoitimme kehityskohtia. Tulosten perusteella Exilion on oikealla tiellä ja kaikki yhtiömme saivat hyvää palautetta jo tehdystä työstä. Poimimme vastauksista myös monia konkreettisia kehitysehdotuksia. Tutkimus toteutettiin joulukuussa verkkopohjaisena kyselytutkimuksena, joka lähetettiin isolle joukolle vuokralaisia, yhteistyökumppaneita, omistajia sekä kunnan ja viranomaisten edustajia.