Yritys & yhteys

Suomalainen suoraselkäinen sijoitusyhtiö

Vuonna 2005 perustettu Exilion on kotimainen sijoitus- ja varainhoitoyhtiö, jonka omistavat suomalaiset instituutiot Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, Valtion Eläkerahasto ja Åbo Akademin säätiö. Exilion hallinnoi neljän kommandiittiyhtiön kautta noin 1,2 miljardin euron arvoista omaisuutta, johon kuuluu kymmenen kiinteistöä ja kolmetoista tuulivoimapuistoa.

Exilion Tuuli Ky pyrkii mahdollisimman tasaiseen tuottoon matalalla riskiprofiililla. Nykyisten tuulipuistojen lisäksi Exilion Tuulella on käynnissä kahdeksan kehityshanketta. Yhtiö etsii jatkuvasti uusia sijoituskohteita, joihin voivat lukeutua tuulivoiman lisäksi aurinkoenergia ja erilaiset energian varastointiratkaisut.

Exilion on erikoistunut kiinteistösijoittamisessa kotimaisiin kohteisiin, joiden arvo on keskimäärin noin 100 miljoonaa euroa. Yhtiö omistaa pääkaupunkiseudulla merkittäviä liikekiinteistöjä ja hallinnoi Turussa Varsinais-Suomen suurinta kauppakeskusta Hansakorttelia.

Exilion on vastuussa omistajiensa varojen sijoittamisesta kannattavasti ja pitkäjänteisesti, sillä toimintamme tuotot ohjataan suomalaisten eläkkeisiin ja koulutukseen.

Exilionin toimintaa ohjaavat arvot ovat:

 • Suoraselkäisesti – olemme avoimia ja rehellisiä.
 • Asiantuntevasti – henkilöstöllämme on laaja ja pitkä asiantuntemus kiinteistösijoittamisesta. Erityisosaamiseemme kuuluvat liike-, toimisto- ja hotellisijoitukset ja uusiutuva energia.
 • Mutkattomasti – pyrimme tekemään asiat helpoiksi omistajillemme ja yhteistyökumppaneillemme.
 • Vaikuttavasti – olemme erikoistuneet suuriin hankkeisiin ja haemme kaikille sijoituksillemme reilua tuottoa pitkällä aikavälillä. Kaikessa toiminnassamme korostuu vastuullinen toimintatapa ja ympäristön kunnioittaminen.

Vastuullista sijoittamista

Exilionin sijoituksissa korostetaan elinkaariajattelua, joustavuutta ja energiatehokkuutta. Keskeistä toiminnalle on myös vastuullinen toimintatapa.

 • Asiakastyömme tavoitteena on pitkäaikainen ja molemmin puolin kannattava kumppanuus. Avoimuus, vuorovaikutus ja osaaminen ovat kaiken yhteistyön perusta. Exilionilaiset kantavat vastuun myös ongelmatilanteissa ja korjaavat viipymättä virheet.
 • Uusien sijoituskohteiden hankinnassa yhtiö korostaa investoinnin kannattavuuden lisäksi elinkaariajattelua, joustavuutta ja ympäristövaikutusten hallintaa. Ympäristövaikutukset huomioidaan myös kohteiden jokapäiväisessä toiminnassa ja kaikille kohteille hankitaan ympäristösertifikaatit.
 • Erilaisten kehityshankkeiden avulla on onnistuttu pienentämään omistuksessa olevien kiinteistöjen energia- ja vedenkulutusta sekä hiilijalanjälkeä jopa kymmenillä prosenteilla. Sähköä tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä ja kierrätyksen tehostamisen ansiosta myös jätteiden syntyä on vähennetty.
 • Original Sokos Hotel Triplalle on myönnetty LEED Platinum -tason ympäristösertifikaatti ja Scandic Grand Central Helsingille on haettu LEEDv4 Platina-luokituksen BD+C Hospitality -tason sertifikaattia keväällä 2022. Kiinteistö Oy Elielin ja KOy Itämerentorin rakennuksille ja kiinteistöjen johtamiselle on vuoden 2018 lopulla myönnetty kansainvälinen BREEAM-ympäristösertifikaatti tasoltaan Very Good.
 • Exilion Real Estate I Ky ja Kauppakeskus Hansa ovat mukana ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, energiaviraston ja rakennus- ja kiinteistöalalla toimivan RAKLI ry:n energiatehokkuussopimusjärjestelmässä 2017–2025. Exilion Real Estate I Ky saavutti aiemmalla sopimuskaudella 2008–2016 lähes kaksinkertaisen säästön sopimuksessa asetettuun tavoitetasoon nähden.
 • llmastokuorman vähentämisen lisäksi yhtiö on keskittynyt Exilion Tuulen myötä myös uusiutuvan energian tuottamiseen ja sen kautta ottanut entistäkin aktiivisemman aseman Suomen ilmastotoimissa.
 • Exilion Tuulen omistamat tuulipuistot tuottivat vuonna 2020 yhteensä 0,4 TWh (398,3 GWh) uusiutuvaa puhdasta sähköenergiaa, mikä vastaa 40 prosenttia kotitalouksien vuotuisesta sähkönkulutuksesta Helsingissä. Vuoden 2021 aikana yhtiö arvioi, että tuotanto saavuttaa 1 TWh:n rajapyykin, jolla katettaisiin Helsingin kaikkien kotitalouksien vuotuinen sähköntarve.
 • Tuulipuistot ovat merkittäviä työllistäjiä paikallisesti. Vuosittainen suora työllisyysvaikutus on 70 henkilötyövuotta ja kerrannaisvaikutus 1325 henkilötyövuotta. Näistä suurin osa syntyy paikallisesti.
 • Lue lisää hiilijanjalanjälkiraportistamme ja vastuullisuuskatsauksestamme.

 

Helsinki

Ari Talja
Toimitusjohtaja
Puh +358 50 5700 796
ari.talja(a)exilion.fi

Jussi Ojamo
Investment Manager
Puh +358 40 193 1055
jussi.ojamo(a)exilion.fi

Jockum Ådahl
Financial Manager
Puh +358 50 562 1101
jockum.adahl(a)exilion.fi

Pasi Valasjärvi
Investment Manager, uusiutuva energia (tekniset asiat)
Puh +358 50 469 7643
pasi.valasjarvi(a)exilion.fi

Ville Kymäläinen
Junior Analyst
Puh +358 40 1460 352
ville.kymalainen(a)exilion.fi

Tommi Riski
Investment Manager, uusiutuva energia (kaupalliset asiat)
Puh +358 50 527 0869
tommi.riski(a)exilion.fi

Turku

Mirva Järvinen
Markkinointipäällikkö
Eerikinkatu 15, 4. krs
20100 Turku
Puh +358 44 286 9791
mirva.jarvinen(a)hansakortteli.fi

Timo Palviainen
Kauppakeskusjohtaja
Eerikinkatu 15, 4. krs
20100 Turku
Puh +358 400 668 862
timo.palviainen(a)hansakortteli.fi

Sari Mäntysalo
Kauppakeskusassistentti
Eerikinkatu 15, 4. krs
20100 Turku
Puh +358 50 3000 169
sari.mantysalo(a)hansakortteli.fi

Janne Suominen
Kiinteistöpäällikkö
Eerikinkatu 15, 4. krs
20100 Turku
Puh. +358 40 571 6779
janne.suominen(a)hansakortteli.fi

Lauri Takkinen
Turvallisuus- ja laatupäällikkö
Eerikinkatu 15, 4. krs
20100 Turku
Puh. +358 50 340 7252
lauri.takkinen(a)hansakortteli.fi

 

Exilion Asemahotellit Ky
laskutusohje
Lataa laskutusohje tästä

Kauppakeskus Hansa Ky
laskutusohje
Lataa laskutusohje tästä

Exilion Real Estate I Ky
laskutusohje
Lataa laskutusohje tästä

Exilion Tuuli Ky
laskutusohje
Lataa laskutusohje tästä

Exilion Management Oy

Aleksanterinkatu 46 C, 4. krs.
00100 Helsinki

Exilion Management Oy | Y-tunnus 2733301-6
Exilion Capital Oy | Y-tunnus 2008777-2
Kauppakeskus Hansa GP Oy | Y-tunnus 1624508-8
Exilion Asemahotellit GP Oy | Y-tunnus 2778712-2
Exilion Tuuli GP Oy | Y-tunnus 2980412-5