Vastuullisuus

VASTUULLISTA SIJOITTAMISTA

Exilionin sijoituksissa korostetaan elinkaariajattelua, joustavuutta ja energiatehokkuutta. Keskeistä toiminnalle on myös vastuullinen toimintatapa.

  • Asiakastyömme tavoitteena on pitkäaikainen ja molemmin puolin kannattava kumppanuus. Avoimuus, vuorovaikutus ja osaaminen ovat kaiken yhteistyön perusta. Exilionilaiset kantavat vastuun myös ongelmatilanteissa ja korjaavat viipymättä virheet.
  • Uusien sijoituskohteiden hankinnassa yhtiö korostaa investoinnin kannattavuuden lisäksi elinkaariajattelua, joustavuutta ja ympäristövaikutusten hallintaa. Ympäristövaikutukset huomioidaan myös kohteiden jokapäiväisessä toiminnassa ja kaikille kohteille hankitaan ympäristösertifikaatit.
  • Erilaisten kehityshankkeiden avulla on onnistuttu pienentämään omistuksessa olevien kiinteistöjen energia- ja vedenkulutusta sekä hiilijalanjälkeä jopa kymmenillä prosenteilla. Sähköä tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä ja kierrätyksen tehostamisen ansiosta myös jätteiden syntyä on vähennetty.
  • Original Sokos Hotel Triplalle on myönnetty LEED Platinum -tason ympäristösertifikaatti ja Scandic Grand Central Helsingille on haettu LEEDv4 Platina-luokituksen BD+C Hospitality -tason sertifikaattia keväällä 2022. Kiinteistö Oy Elielin ja KOy Itämerentorin rakennuksille ja kiinteistöjen johtamiselle on vuoden 2018 lopulla myönnetty kansainvälinen BREEAM-ympäristösertifikaatti tasoltaan Very Good.
  • Exilion Real Estate I Ky ja Kauppakeskus Hansa ovat mukana ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, energiaviraston ja rakennus- ja kiinteistöalalla toimivan RAKLI ry:n energiatehokkuussopimusjärjestelmässä 2017–2025. Exilion Real Estate I Ky saavutti aiemmalla sopimuskaudella 2008–2016 lähes kaksinkertaisen säästön sopimuksessa asetettuun tavoitetasoon nähden.
  • llmastokuorman vähentämisen lisäksi yhtiö on keskittynyt Exilion Tuulen myötä myös uusiutuvan energian tuottamiseen ja sen kautta ottanut entistäkin aktiivisemman aseman Suomen ilmastotoimissa.
  • Exilion Tuulen omistamat tuulipuistot tuottivat vuonna 2020 yhteensä 0,4 TWh (398,3 GWh) uusiutuvaa puhdasta sähköenergiaa, mikä vastaa 40 prosenttia kotitalouksien vuotuisesta sähkönkulutuksesta Helsingissä. Vuoden 2021 aikana yhtiö arvioi, että tuotanto saavuttaa 1 TWh:n rajapyykin, jolla katettaisiin Helsingin kaikkien kotitalouksien vuotuinen sähköntarve.
  • Tuulipuistot ovat merkittäviä työllistäjiä paikallisesti. Vuosittainen suora työllisyysvaikutus on 70 henkilötyövuotta ja kerrannaisvaikutus 1325 henkilötyövuotta. Näistä suurin osa syntyy paikallisesti.
  • Lue lisää hiilijanjalanjälkiraportistamme ja vastuullisuuskatsauksestamme.