Vastuullisuus

VASTUULLISTA SIJOITTAMISTA

Exilionin sijoituksissa korostetaan elinkaariajattelua, joustavuutta ja energiatehokkuutta. Keskeistä toiminnalle on myös vastuullinen toimintatapa.

  • Asiakastyömme tavoitteena on pitkäaikainen ja molemmin puolin kannattava kumppanuus. Avoimuus, vuorovaikutus ja osaaminen ovat kaiken yhteistyön perusta. Exilionilaiset kantavat vastuun myös ongelmatilanteissa ja korjaavat viipymättä virheet.
  • Uusien sijoituskohteiden hankinnassa yhtiö korostaa investoinnin kannattavuuden lisäksi elinkaariajattelua, joustavuutta ja ympäristövaikutusten hallintaa. Ympäristövaikutukset huomioidaan myös kohteiden jokapäiväisessä toiminnassa ja kaikille kohteille hankitaan ympäristösertifikaatit.
  • Erilaisten kehityshankkeiden avulla on onnistuttu pienentämään omistuksessa olevien kiinteistöjen energia- ja vedenkulutusta sekä hiilijalanjälkeä jopa kymmenillä prosenteilla. Sähköä tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä ja kierrätyksen tehostamisen ansiosta myös jätteiden syntyä on vähennetty.
  • Original Sokos Hotel Triplalle on myönnetty LEED Platinum -tason ympäristösertifikaatti ja Scandic Grand Central Helsingille sai ensimmäisenä Suomessa ja maailmassa arvostetun LEEDv4 Platina-luokituksen BD+C Hospitality luokitusmallilla. Kiinteistö Oy Kluuvikatu 8 on saavuttanut LEEDv4 for Interior Design & Construction -luokituksen platinatason sertifikaatilla. Kiinteistö Oy Elielin ja KOy Itämerentorin rakennuksille ja kiinteistöjen johtamiselle on vuoden 2018 lopulla myönnetty kansainvälinen BREEAM-ympäristösertifikaatti tasoltaan Very Good.
  • Exilion Real Estate I Ky ja Kauppakeskus Hansa ovat mukana ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, energiaviraston ja rakennus- ja kiinteistöalalla toimivan RAKLI ry:n energiatehokkuussopimusjärjestelmässä 2017–2025. Exilion Real Estate I Ky saavutti aiemmalla sopimuskaudella 2008–2016 lähes kaksinkertaisen säästön sopimuksessa asetettuun tavoitetasoon nähden.
  • llmastokuorman vähentämisen lisäksi yhtiö on keskittynyt Exilion Tuulen myötä myös uusiutuvan energian tuottamiseen ja sen kautta ottanut entistäkin aktiivisemman aseman Suomen ilmastotoimissa.
  • Exilion Tuulen omistamat tuulipuistot tuottivat vuonna 2020 yhteensä noin 1 TWh (1 013 GWh) uusiutuvaa puhdasta sähköenergiaa, mikä vastaa  Helsingin kaikkien kotitalouksien vuotuista sähköntarvetta.
  • Tuulipuistot ovat merkittäviä työllistäjiä paikallisesti. Vuosittainen suora työllisyysvaikutus on 70 henkilötyövuotta ja kerrannaisvaikutus 1325 henkilötyövuotta. Näistä suurin osa syntyy paikallisesti.
  • Lue lisää Exilion Tuuli– ja Exilion kiinteistöliiketoiminta-vastuullisuusraporteistamme.