Tuulivoiman lisääntyneet tuotot kasvattivat suomalaisten eläkepottia ja kuntien verotuloja

Vuonna 2023 Exilion Tuuli tuotti tuulisähköä yhteensä noin 0,9 TWh, mikä on noin 6,1 % kaikesta Suomessa tuotetusta tuulisähköstä. Tuotettu tuulisähkö kattoi siis reilut 1,1 % kaikesta Suomessa vuonna 2023 kulutetusta sähköstä. Exilion Tuulen vastuullisuusraportista käy ilmi, että tuulivoimatuotannolla on paljon positiivisia vaikutuksia niin yhteiskunnallisesti kuin paikallisesti. Exilion Tuulen omistuksessa olevien puistojen tuulivoimakapasiteetti on yhteensä

Exilion Tuuli kierrättää kaikki tuulipuistoissaan vaihdettavat lavat

Salon Märynummessa on paraikaa käynnissä tuulivoimaloiden lapojen vaihto. Kaikki vanhat lavat kierrätetään yhteistyössä Siemens Gamesa Renewable Energyn kanssa. Salon kohdalla moottoritielle asti näkyvä nosturi on tarpeen Salon Märynummen tuulipuistossa, sillä Exilionin omistamien tuulivoimaloiden lavat vaihdetaan kevään aikana. Exilion Tuuli on sopinut vanhojen lapojen kierrättämisestä voimalavalmistajan kanssa. Salon lisäksi lapoja vaihdetaan Porissa (Peittoo) ja Torniossa (Kitkiäisvaara)

Suomalainen sijoitusyhtiö Exilion tuottaa jatkossa itse tuulisähköä omistamilleen kiinteistöille

Exilionin omistamat kiinteistöyhtiöt KOy Elielin liikerakennus ja KOy Itämerentori Helsingissä sekä Hansakortteli Turussa vaihtavat sähkönsä tuulisähköön. Kiinteistöjen tuulisähkö tuotetaan Exilionin omistamassa TuuliMuukon tuulipuistossa. Suomalaisten instituutioiden omistama sijoitusyhtiö Exilion haluaa pienentää omistamiensa kiinteistöjen hiilijalanjälkeä ja ostaa jatkossa itse tuottamaansa tuulisähköä omistamilleen kahdelle kiinteistölle sekä useasta kiinteistöstä koostuvalle kauppakeskukselle Turussa. Kiinteistöjen yhteenlaskettu pinta-ala on 74 000 neliömetriä, joka