19.04.2024

Tuulivoiman lisääntyneet tuotot kasvattivat suomalaisten eläkepottia ja kuntien verotuloja

Vuonna 2023 Exilion Tuuli tuotti tuulisähköä yhteensä noin 0,9 TWh, mikä on noin 6,1 % kaikesta Suomessa tuotetusta tuulisähköstä. Tuotettu tuulisähkö kattoi siis reilut 1,1 % kaikesta Suomessa vuonna 2023 kulutetusta sähköstä. Exilion Tuulen vastuullisuusraportista käy ilmi, että tuulivoimatuotannolla on paljon positiivisia vaikutuksia niin yhteiskunnallisesti kuin paikallisesti.

Exilion Tuulen omistuksessa olevien puistojen tuulivoimakapasiteetti on yhteensä noin 380 MW, joka vastaa noin kuutta prosenttia koko Suomen kapasiteetista. Vuotuinen tuotanto on noin 1000 GWh:a, mikä vastaa Helsingin kaikkien kotitalouksien vuotuista sähkönkulutusta.

Vuonna 2023 Exilion Tuulen toiminnan tuotot nousivat 55 miljoonaan euroon, ja ne ohjataan suoraan suomalaisten eläkkeisiin. Tuotot olivat noin 1,5 kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Tämän lisäksi Exilion Tuuli maksoi kymmenelle tuulivoimakunnalle kiinteistöveroa yhteensä noin 2,6 miljoonaa euroa.

”Myös maksettujen kiinteistöverojen määrä kasvoi 6,2 % edelliseen vuoteen nähden ja kyseessä on monen kunnan talouden kannalta merkittävä tulonlähde. Teimme vuoden 2023 aikana yli 51 miljoonan euron investoinnit kehitys- ja rakennushankkeisiin, mikä on lähes kaksinkertainen määrä edelliseen vuoteen nähden”, Exilionin toimitusjohtaja Ari Talja kertoo.

Tuulivoima tukee Suomen hiilineutraaliustavoitteita

Tuulivoimakunnat saavat tuulivoimasta kiinteistöverotuloa, sillä maatuulivoimalan investointikustannuksista keskimäärin 30 % kuuluu kiinteistöveron piiriin. Verokertymän vaikutus on suuri etenkin pienille kunnille, jossa tuulivoimaloita on paljon ja verokertymä tuokin merkittävän lisän kuntatalouden tulopuolelle.

Esimerkiksi Exilionin tuulivoimapuistojen maksama kiinteistövero muodostaa Simon kunnan verotuloista arviolta 6,0 % ja Luhangan kunnassa noin 8,4 %. Lisäksi investoinnit, kuten myös tuulivoimapuistojen käytönaikainen ylläpito tuovat taloudellista lisäarvoa yhteiskunnalle työllistämällä useita henkilöitä.

Tuulivoiman tärkeimmät ympäristövaikutukset ovat energiatuotannon hiilidioksidi- ja ilmastopäästöjen väheneminen, sillä sen tuotannosta ei synny päästöjä ilmaan, veteen tai maahan.

”Tiedostamme kuitenkin, että toiminnalla on alueellisia vaikutuksia, joihin voimme vaikuttaa sijoittamisen huolellisella suunnittelulla. Arviommekin hankkeita muun muassa maisemavaikutusten, luonnon monimuotoisuuden ja eläimistön osalta”, Talja sanoo.

Tuulivoimatuotannon ansiosta kasvihuonekaasupäästöjä vältettiin viime vuonna 411 008 tCO2. Tämä vastaa yli 42 700 keskiverto suomalaisen hiilijalanjälkeä. Vertailun vuoksi tuulivoimapuistojen ylläpito ja huolto sekä niissä syntyvät jätteet ja rakennushankkeiden jätteet tuottivat noin 49,6 tCO2e vuoden 2023 aikana.

Tutustu Exilion Tuulen vastuullisuusraporttiin.