Byggarbetet vid Simo solkraftverk påbörjas under våren

Exilion är ett bolag som ägs av Elo, Statens Pensionsfond och Veritas. Bolaget investerar i förnybar energi och har fattat beslut om att bygga ett markmonterat solkraftverk i Simo. Ambitionen är att påbörja byggarbetet under vårens lopp och Exilion har valt det finländska Solarigo Systems Oy till planerande och genomförande partner för projektet. Under våren