Köpcentrum Hansa

Hansakvarteret är Åbos största och Finlands mest älskade köpcentrum. Hansakvarteret har sedan grundandet 1985 åtnjutit en särskild ställning i hjärtat på Åboborna och invånarna i Åboregionen. Hansakvarteret har en förankrad ställning som en traditionell, men dynamisk handelsplats under ständig utveckling i den absoluta kärnan av Åbo.

KOy Elielin liikerakennus

Affärsbyggnaden Elielin liikerakennus ligger på en central plats intill Elielplatsen, alldeles i centrum av Helsingfors. Kontors- och hotellbyggnaden är en av de få helt moderna byggnaderna i centrum.

KOy Itämerentori

Fastigheten Itämerentori är ett landmärke. Den är den högsta kontorsbyggnaden i Helsingfors centrum och höjer sig mer än 70 meter över havsytan. Byggnaden vann priset Årets stålkonstruktion 2000.

KOy Kluuvikatu 8

Fastigheten byggdes som ett affärspalats för Helsingin Suomalainen Säästöpankki, och hotellverksamhet har idkats där sedan 1930-talet.

KOy Pasilan Asemahotelli

En hotellfastighet i kärnan av Böle, som håller på att utvecklas till Helsingfors andra centrum, i omedelbar närhet av Mall of Tripla och tågstationen.

KOy Päärautatieaseman hotelli

Exilion bygger ett hotell i VR:s förvaltningsbyggnad. Byggnaden, som i huvudsak stod klar 1909, är en del av Helsingfors järnvägsstation och av byggnadshistorisk betydelse samt viktig för stadsbilden. Scandic Hotels Oy blir hotelloperatör, och hotellet beräknas stå klart 2020.

Vartinoja 1 Ky

Vartinoja 1:s vindkraftpark finns i Siikajoki. Vindkraftparken består av nio Alstom ECO 122 – 2,7 MW:s kraftverk. Den har producerat el sedan 2015.

TuuliMuukko Ky

TuuliMuukkos vindkraftpark finns i Villmanstrand. Vindkraftparken består av sju Alstom ECO 110 – 3 MW:s kraftverk. Den har producerat el sedan 2013.

Tornio Kitkiäisvaara Tuuli Ky

Kitkiäisvaara vindkraftspark ligger i Torneå. Vindkraftsparken består av åtta Gamesa-kraftverk. Kraftverken har producerat el sedan 2015.

Tervola Varevaara Tuuli Ky

Varevaara vindkraftspark ligger i Tervola. Vindkraftsparken består av tio Vestas-kraftverk. Parken har producerat el sedan 2013.