Köpcentrum Hansa

Köpcentrum Hansa

Hansakvarteret är Åbos största och Finlands mest älskade köpcentrum. Hansakvarteret har sedan grundandet 1985 åtnjutit en särskild ställning i hjärtat på Åboborna och invånarna i Åboregionen.
Hansakvarteret har en förankrad ställning som en traditionell, men dynamisk handelsplats under ständig utveckling i den absoluta kärnan av Åbo. Den ständiga förnyelsen gör att det traditionsrika Hansakvarteret förblir en intressant och dynamisk handelsplats som erbjuder sina kunder något nytt varje dag.

Adress: Eriksgatan 15, 20100 Åbo
Areal: 39 000 m²