Exilion Tuuli Kb

Exilion Tuuli Kb placerar ansvarsfullt i vindkraft och annan förnybar energi. Investeringarna är långfristiga med väl förutsebara avkastningsförväntningar.

Exilion Tuuli Kb grundades i april 2019 och ägs av institutionerna Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas och Statens pensionsfond.

Exilion äger för närvarande 14 vindparker. Vi äger en ren vindkraftskapacitet på 380 MW, vilket motsvarar en sjättedel av hela Finlands kapacitet. Detta motsvarar den årliga elförbrukningen i 55 360 egnahemshus.

Exilion Tuuli Kb eftersträvar en så jämn avkastning som möjligt med en låg riskprofil. Bolaget undersöker kontinuerligt nya placeringsobjekt exempelvis i anslutning till solenergi och lagringslösningar för energi.

VINDKRAFTPARKEN

Latamäki

Latamäkis vindkraftpark finns i Luhanka. Vindkraftsparken består av sex Vestas V112 – 3,0 MW:s kraftverk. Den har producerat el sedan 2014

TuuliMuukko

TuuliMuukkos vindkraftpark finns i Villmanstrand. Vindkraftparken består av sju Alstom ECO 110 – 3 MW:s kraftverk. Den har producerat el sedan 2013.

Vartinoja 1

Vartinoja 1:s vindkraftpark finns i Siikajoki. Vindkraftparken består av nio Alstom ECO 122 – 2,7 MW:s kraftverk. Den har producerat el sedan 2015.