Luhanka Tuuli Ky

Latamäkis vindkraftpark finns i Luhanka. Vindkraftsparken består av sex Vestas V112 – 3,0 MW:s kraftverk. Den har producerat el sedan 2014

Ii Viinamäki Tuuli Ky

Viinamäki vindkraftspark är belägen i Ijo. Vindkraftsparken består av fem Vestas-kraftverk, sammanlagt 21 MW. Dessutom har ett batterilager på 6 MW kopplats till parken. Vindparken har producerat el sedan 2019.