Monthly Archives: november 2018

Itämerentorni och Elielin liikerakennus miljöklassades som Very Good enligt certifieringssystemet BREEAM

Två av Exilions objekt, Kiinteistö Oy Itämerentorni och Kiinteistö Oy Elielin liikerakennus i Helsingfors, miljöklassades enligt det internationella certifieringssystemet BREEAM för byggnadens och underhållets del. Certifieringsprocessen BREEAM In-Use inleddes för Itämerentornis och Elielin liikerakennus del i början av året 2018 och certifikaten beviljades under hösten samma år. För bägge objektens del certifierades två delområden, byggnaden […]

Exilion är ett investeringsbolag som ägs av finländska institutioner. Via fyra kommanditbolag förvaltar vi en egendom på 1,2 miljarder euro, som består av 10 fastigheter och 14 vindkraftparker. Kommanditbolaget Exilion Real Estate I koncentrerar sig på kontors- och affärslokaler samt hotell i huvudstadsregionen.  Kommanditbolaget Exilion Asemahotellit investerar i stora hotellfastigheter på populära mötesplatser. I Åbo förvaltar vi köpcentret Hansakvarteret via kommanditbolaget Kauppakeskus Hansa. Exilion Tuuli Ky äger för tillfället 14 vindkraftparker.
Exilion Management Oy

Alexandersgatan 46 C, vån. 4
00100 Helsinki