Elo köpte andelar i Exilion Real Estate 1 Ky

Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo köpte Kevas och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens andelar i kommanditbolaget Exilion Real Estate 1 i en affär som genomfördes den 2 januari 2018. Till följd av affären övergick innehavet av bolaget helt och hållet till Elo, och värdet på Elos investering ökade till cirka 250 miljoner euro. Före affären var Elos ägarandel i