Monthly Archives: december 2017

Futudesign Oy vann arkitekturtävlingen om den nya delen av hotellprojektet vid Helsingfors centralstation

Futudesign Oy:s förslag Hermes vann den arkitekturtävling som ordnades av fastighetsinvesteringsbolaget Exilion, Helsingfors stad och Museiverket. Enligt prisnämnden hedrar Hermes på ett modernt sätt andan hos den byggnadshistoriskt värdefulla centralstationen. Dessutom fick förslaget Zikkurat, som har utarbetats av Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy, ett hedersomnämnande. Fastighetsinvesteringsbolaget Exilion sanerar den fastighet som finns i anslutning […]

Exilion är ett investeringsbolag som ägs av finländska institutioner. Via fyra kommanditbolag förvaltar vi en egendom på 1,2 miljarder euro, som består av 10 fastigheter och 14 vindkraftparker. Kommanditbolaget Exilion Real Estate I koncentrerar sig på kontors- och affärslokaler samt hotell i huvudstadsregionen.  Kommanditbolaget Exilion Asemahotellit investerar i stora hotellfastigheter på populära mötesplatser. I Åbo förvaltar vi köpcentret Hansakvarteret via kommanditbolaget Kauppakeskus Hansa. Exilion Tuuli Ky äger för tillfället 14 vindkraftparker.
Exilion Management Oy

Alexandersgatan 46 C, vån. 4
00100 Helsinki