Exilion har undertecknat de slutliga avtalen om att bygga hotellet i projektet Tripla i Mellersta Böle

Det nya kommanditbolaget som förvaltas av Exilion Management Oy harundertecknat ett avtal med YIT Abp om att bygga det hotell som omfattas av projektet Tripla i Mellersta Böle, Helsingfors. Hotelloperatören är Sokotel Oy och placeraren är Exilion Pasilan Asemahotelli Ky som ägs av Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, Statens Pensionsfond och Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas. Målet är att genomföra