Monthly Archives: december 2015

Exilion förvaltar fastighetsinvesteringsbolaget för Hansakvarteret i Åbo

De största fastighetsägarna i Hansakvarteret i Åbo centrum grundade investeringsbolaget köpcentrum Hansa Kb för att förvalta fastighetsinnehavet i Hansakvarteret. Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas, Stiftelsen för Åbo Akademi och Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo har grundat ett nytt investeringsbolag i kommanditbolagsform för att förvalta de fastigheter som parterna har ägt i Hansakvarteret i Åbo. I det nya bolagets ägo övergick […]

Exilion är ett investeringsbolag som ägs av finländska institutioner. Via fyra kommanditbolag förvaltar vi en egendom på 1,2 miljarder euro, som består av 10 fastigheter och 14 vindkraftparker. Kommanditbolaget Exilion Real Estate I koncentrerar sig på kontors- och affärslokaler samt hotell i huvudstadsregionen.  Kommanditbolaget Exilion Asemahotellit investerar i stora hotellfastigheter på populära mötesplatser. I Åbo förvaltar vi köpcentret Hansakvarteret via kommanditbolaget Kauppakeskus Hansa. Exilion Tuuli Ky äger för tillfället 14 vindkraftparker.
Exilion Management Oy

Alexandersgatan 46 C, vån. 4
00100 Helsinki