Köpcentrum Hansa Kb

Finlands femte största köpcentrum

Köpcentrum Hansa Kb grundades i december 2015 och äger huvuddelen av fastigheterna i Hansakvarteret, som ligger i centrum av Åbo. Kommanditbolagets bolagsmän är Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas, Stiftelsen för Åbo Akademi och Ömsesidiga Arbetsförsäkringspensionsbolaget Elo. Fastigheternas gängse värde är cirka 180 miljoner euro.

Försäljningen i Hansakvarteret i Åbo uppgick 2017 till cirka 227 miljoner euro, vilket gör det till Finlands femte största köpcentrum. Antalet besökare var samma år cirka 12,4 miljoner. I Hansakvarteret verkar över 130 företag och hyresarealen är cirka 39 000 m².

Köpcentrum Hansa Kb gör inga nya investeringar utanför Hansakvarteret.

www.hansakortteli.fi

KÖPCENTRUM HANSA KB, fastigheter

Kiinteistö Oy Antintalo
Kiinteistö Oy Kultatalo
Kiinteistö Oy Thalia (63 %)
Kiinteistö Oy Yliopistonkatu 20
Kiinteistö Oy StErik (68%)

FASTIGHETER

Köpcentrum Hansa

Hansakvarteret är Åbos största och Finlands mest älskade köpcentrum. Hansakvarteret har sedan grundandet 1985 åtnjutit en särskild ställning i hjärtat på Åboborna och invånarna i Åboregionen. Hansakvarteret har en förankrad ställning som en traditionell, men dynamisk handelsplats under ständig utveckling i den absoluta kärnan av Åbo. Den ständiga förnyelsen gör att det traditionsrika Hansakvarteret förblir […]

LÄS MER