Köpcentrum Hansa

Hansakvarteret är Åbos största och Finlands mest älskade köpcentrum. Hansakvarteret har sedan grundandet 1985 åtnjutit en särskild ställning i hjärtat på Åboborna och invånarna i Åboregionen. Hansakvarteret har en förankrad ställning som en traditionell, men dynamisk handelsplats under ständig utveckling i den absoluta kärnan av Åbo.