Simon aurinkovoimalan rakennustyöt aloitetaan kevään aikana

Elon, Valtion Eläkerahaston ja Veritaksen omistama uusiutuvaan energiaan sijoittava Exilion on tehnyt investointipäätöksen maa-asenteisen aurinkovoimalan rakentamiseksi Simoon. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa kevään aikana ja Exilion on valinnut hankkeen suunnittelijaksi ja toteuttajaksi kotimaisen Solarigo Systems Oy:n. Exilion ryhtyy rakennuttamaan kevään aikana Simoon maa-asenteista aurinkovoimalaa, joka on teholtaan 70 megawattia. Kyseessä on mittaluokaltaan yksi Suomen suurimmista aurinkopuistohankkeista.

Exilion suunnittelee aurinkovoimalaa Kaakkois-Suomeen Luumäelle

Luumäen kunta selvittää mahdollisuutta muuttaa teollisuusalueeksi kaavoitettua Palanutkankaan aluetta aurinkosähkön tuotantoalueeksi. Kunta on valinnut yhteistyökumppanikseen kotimaisen Exilionin, joka suunnittelee alueelle teholtaan noin 40–50 megawatin aurinkopuistoa ja sähkövarastoa. Exilion ja Luumäen kunta tutkivat yhdessä mahdollisuutta rakentaa aurinkopuisto Palanutkankaan alueelle. Luumäen kunnanhallitus päätti maanantai-iltana 27.11. hyväksyä maanvuokra- ja kaavoitussopimuksen Exilionin suunnittelemalle aurinkovoimalalle Palanutkankaalle. Suunnitteilla olevan voimalan arvioitu