28.11.2023

Exilion suunnittelee aurinkovoimalaa Kaakkois-Suomeen Luumäelle

Luumäen kunta selvittää mahdollisuutta muuttaa teollisuusalueeksi kaavoitettua Palanutkankaan aluetta aurinkosähkön tuotantoalueeksi. Kunta on valinnut yhteistyökumppanikseen kotimaisen Exilionin, joka suunnittelee alueelle teholtaan noin 40–50 megawatin aurinkopuistoa ja sähkövarastoa.

Exilion ja Luumäen kunta tutkivat yhdessä mahdollisuutta rakentaa aurinkopuisto Palanutkankaan alueelle. Luumäen kunnanhallitus päätti maanantai-iltana 27.11. hyväksyä maanvuokra- ja kaavoitussopimuksen Exilionin suunnittelemalle aurinkovoimalalle Palanutkankaalle.

Suunnitteilla olevan voimalan arvioitu vuosituotanto olisi noin 40 000 megawattituntia, joka vastaa noin 2 200 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosituotantoa. Aurinkopaneelien lisäksi Exilion suunnittelee Palanutkankaalle uusiutuvan energian sähkövarastoa.

”Itä-Suomi on jäänyt uusiutuvan energian investoinneissa paitsioon, koska puolustuksellista syistä tuulivoimaa ei ole alueelle juurikaan voitu rakentaa. Aurinkovoimaan ei kuitenkaan liity samanlaisia haasteita. Haluamme Exilionilla olla mukana mahdollistamassa, että myös Itä-Suomessa kunnat ja asukkaat pääsevät hyötymään uusiutuvan energian tuottamista mahdollisuuksista”, Exilionin investointipäällikkö Tommi Riski kertoo.

Investoinnin arvo nousee arviolta 30 miljoonaan euroon.

”Kyseessä on mittaluokaltaan keskisuuri hanke. Palanutkangas soveltuu hyvin aurinkopuistolle, sillä alue on alun perinkin kaavoitettu teollisuusalueeksi. Maaperä soveltuu hyvin aurinkovoimalan rakentamiselle ja sähköverkossa on kapasiteettia liittymiselle”, Riski jatkaa.

Elon, Valtion Eläkerahaston ja Veritaksen omistamalle Exilionille on tärkeää, että hankkeen vaikutukset ympäristöön selvitetään perin pohjin.

”Teetämme luontoselvityksen aurinkovoimapuiston hiilinieluista ja hiilivarastoista tilaamme vielä erillisen selvityksen. Lisäksi selvitämme, millaisia vaikutuksia teollisen mittaluokan aurinkohankkeella on luonnon monimuotoisuudelle”, Riski lupaa.

Exilion järjestää Luumäellä yleisötilaisuuden yhdessä kunnan kanssa maanantaina 4.12. palvelukeskus Mäntykodissa kello 18. Tilaisuudessa esitellään hanketta ja osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä Exilionin ja Luumäen kunnan edustajille.

Luumäen lisäksi Exilion on aiemmin kertonut, että se suunnittelee ensimmäisen maa-asenteisen aurinkosähkövoimalan rakentamista Simoon.

Exilion kehittää aurinkovoimaa Exilion Tuulihankkeet kommandiittiyhtiössä, joka on osa Exilion Tuuli Ky konsernia. Vuonna 2019 perustettu Exilion Tuuli on kotimainen uusiutuvan energian tuotantoon keskittynyt sijoitusyhtiö. Exilion omistaa 13 käytössä olevaa tuulivoimapuistoa ja yhtiöillä on rakenteilla kaksi tuulipuistoa. Exilion aikoo investoida myös jatkossa uusiutuvan energian lisäämiseen Suomessa. Yhtiön toiminnan tuotot ohjataan suomalaisten eläkkeisiin.