KOy Elielin liikerakennus

Affärsbyggnaden Elielin liikerakennus ligger på en central plats intill Elielplatsen, alldeles i centrum av Helsingfors. Kontors- och hotellbyggnaden är en av de få helt moderna byggnaderna i centrum.

KOy Itämerentori

Fastigheten Itämerentori är ett landmärke. Den är den högsta kontorsbyggnaden i Helsingfors centrum och höjer sig mer än 70 meter över havsytan. Byggnaden vann priset Årets stålkonstruktion 2000.

KOy Kluuvikatu 8

Fastigheten byggdes som ett affärspalats för Helsingin Suomalainen Säästöpankki, och hotellverksamhet har idkats där sedan 1930-talet.