30.11.2015

Lokalerna i miljöcertifierade Itämerentorni börjar bli fulla

Lokalerna i Itämerentorni har fyllts väl under det senaste året och nu återstår endast mindre än 1000 m2 lediga lokaler att hyra på några skilda våningar. Lokaler har under det senaste året också byggts om allt efter som nya hyresgäster flyttat in i fastigheten. Utbudet av service i fastigheten har samtidigt breddats och de representativa mötes- och representationslokalerna kan till exempel hyras ut också till externa instanser.

Flexibla lokaler

Itämerentorni är den högsta kontorsbyggnaden i centrum av Helsingfors. Byggnaden som ligger i Gräsviken utgör en del av Kiinteistö Oy Itämerentori som utöver torndelen också omfattar en lägre byggnad. Huset stod färdigt år 2000 som Sitras huvudkontor och det har ritats av arkitekt Pekka Helin. Lokalerna kan lätt byggas om allt enligt hyresgästernas behov.

Brett serviceutbud

I huset finns ett brett utbud av service: reception, garage, gym, lunchrestaurang, cateringservice, möteslokaler och en representationslokal med bastu i översta våningen. Itämerentorni ligger intill smidiga trafikförbindelser. Till fastighetens parkeringshus kan man köra direkt från Västerleden förbi korsningen med Porkalagatan eller från Gräsvikens håll från Östersjögatan. Såväl metrostationen som spårvagnshållplatsen ligger alldeles intill. Längs den livligt trafikerade Porkalagatan kör tiotals bussar i riktning mot såväl Esbo som Kampen.

Bekanta dig med huset på sidan:  itamerentorni.fi/vapaat-tilat

Miljövänligt

KOy Itämerentori är den miljömedvetna organisationens valt och fastigheten beviljades ett miljöcertifikat på silvernivå i februari 2014. Man har medvetet minskat energi-, vatten- och materialförbrukningen i fastigheten. Som energikällor har man valt utsläppsfria alternativ och elen produceras med helt förnybara energikällor och koldioxidfritt. Från året 2010 fram till utgången av året 2015 har vi lyckats minska förbrukningen av uppvärmningsenergi med 18 % och förbrukningen av el med 23 % utan att pruta på förhållandena.

Vid uppkomsten och sorteringen av avfall har också fästs uppmärksamhet. På Östersjötorget samlas inte alls längre in något blandat avfall. Fastigheten städas på ett miljövänligt sätt och det ökar trivseln och minimerar hälsoriskerna.