19.04.2024

Exilionin omistamissa kiinteistöissä siirryttiin hiilineutraaliin jätehuoltoon

Exilion kilpailutti vuoden 2023 aikana jätehuollon, jonka myötä yhtiön kaikissa ylläpitämissä kohteissa siirryttiin hiilineutraaliin jätehuoltoon. Sen ansiosta suoria ja epäsuoria hiilidioksidipäästöjä onnistuttiin vähentämään 3,3 tonnia, mikä vastaa 22 500 kilometrin ajomatkaa dieselkäyttöisellä farmariautolla.

Exilion on laskenut kiinteistökantansa päästöt jo useamman vuoden ajan. Yhtiö siirtyi vuonna 2022 kaikissa ylläpitämissään kohteissaan uusiutuvan sähkön lisäksi uusiutuvaan kaukolämpöön. Vuosi 2023 oli ensimmäinen vuosi, kun kiinteistöliiketoiminta oli energiankäytön osalta (scope 1–2) täysin hiilineutraalia.

”Mikäli käytössämme ei olisi ollut hiilineutraali jätehuolto viime vuonna, olisi nämä jätteet tuottaneet yhteensä noin 2,7 tCO2 päästöjä. Siirtymällä hiilineutraaliin jätehuoltoon pystyimme vähentämään myös hankintaketjumme epäsuoria päästöjä yhteensä 0,6 tonnia”, Exilionin toimitusjohtaja Ari Talja kertoo.

Exilionilla seurataan myös ylläpidetyissä kohteissa syntyvää jätteiden määrää ja kierrätysastetta. Koy Itämerentorilla kierrätysaste oli 73 % ja Koy Elielin liikerakennuksessa 70 %. Tämä tarkoittaa, että suurin osa jätteistä menee kierrätykseen ja sitä kautta materiaalin uudelleenkäyttöön. Molemmissa kohteissa jätteen hyötykäyttöaste on 100 %

”Tavoitteenamme on tulevina vuosina tarkentaa entisestään päästölaskentaa hankintaketjun päästöjen osalta, ja siksi tulemme edellyttämään tietojen toimittamista myös tärkeimmiltä kumppaneiltamme”, Talja sanoo.

Tutustu kiinteistöliiketoiminnan vastuullisuusraporttiin verkkosivuillamme.

Exilion kilpailutti vuoden 2023 aikana jätehuollon, jonka myötä yhtiön kaikissa ylläpitämissä kohteissa siirryttiin hiilineutraaliin jätehuoltoon. Sen ansiosta suoria ja epäsuoria hiilidioksidipäästöjä onnistuttiin vähentämään 3,3 tonnia, mikä vastaa 22 500 kilometrin ajomatkaa dieselkäyttöisellä farmariautolla.

Exilion on laskenut kiinteistökantansa päästöt jo useamman vuoden ajan. Yhtiö siirtyi vuonna 2022 kaikissa ylläpitämissään kohteissaan uusiutuvan sähkön lisäksi uusiutuvaan kaukolämpöön. Vuosi 2023 oli ensimmäinen vuosi, kun kiinteistöliiketoiminta oli energiankäytön osalta (scope 1–2) täysin hiilineutraalia.

”Mikäli käytössämme ei olisi ollut hiilineutraali jätehuolto viime vuonna, olisi nämä jätteet tuottaneet yhteensä noin 2,7 tCO2 päästöjä. Siirtymällä hiilineutraaliin jätehuoltoon pystyimme vähentämään myös hankintaketjumme epäsuoria päästöjä yhteensä 0,6 tonnia”, Exilionin toimitusjohtaja Ari Talja kertoo.

Exilionilla seurataan myös ylläpidetyissä kohteissa syntyvää jätteiden määrää ja kierrätysastetta. Koy Itämerentorilla kierrätysaste oli 73 % ja Koy Elielin liikerakennuksessa 70 %. Tämä tarkoittaa, että suurin osa jätteistä menee kierrätykseen ja sitä kautta materiaalin uudelleenkäyttöön. Molemmissa kohteissa jätteen hyötykäyttöaste on 100 %

”Tavoitteenamme on tulevina vuosina tarkentaa entisestään päästölaskentaa hankintaketjun päästöjen osalta, ja siksi tulemme edellyttämään tietojen toimittamista myös tärkeimmiltä kumppaneiltamme”, Talja sanoo.

Tutustu kiinteistöliiketoiminnan vastuullisuusraporttiin verkkosivuillamme.