01.02.2022

Käynnistämme selvityksen Itämerentornin kiinteistön laajennuksesta

Exilion on käynnistänyt selvityksen Ruoholahdessa sijaitsevan Itämerentorin kiinteistön täydennysrakentamisesta. Suunnitteluvaraushakemus Itämerentorin alueelle oli Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä tammikuussa ja lautakunta päätti esittää varauksen myöntämistä kaupunginhallitukselle. Suunnitteluvarauksen tarkoitus on mahdollistaa laajennushankkeen suunnittelun edistäminen, sekä ylipäänsä hankkeen teknisten ja taloudellisten toteutusedellytysten selvittäminen.

Alustavissa suunnitelmissa Exilion rakentaisi nykyisen tornin viereen uuden tornirakennuksen ja rakennukset olisivat yhdistettyinä toisiinsa. Nykyisen torniosan tilat pysyvät hankkeen aikana vuokralaisten käytössä. Suunnittelussa ja toteutuksessa Exilion kiinnittää erityistä huomiota kestävään tapaan rakentaa, muun muassa materiaaleihin ja materiaalivirtoihin, pitkäikäisiin ja vähähiilisiin rakenteisiin sekä rakennuksen energiatehokkuuteen.

Hanke tähtää koko Ruoholahden alueen ja erityisesti Itämerentorin alueen viihtyisyyden ja vetovoiman kehittämiseen. Exilion suunnittelee muun muassa uusia kioski-, kahvila- ja ravintolapalveluja Itämerentorille.