24.08.2020

Hansakortteli tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2025 mennessä

Hansakortteli on julkistanut historiansa ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa vuodelta 2019. Turun suurin kauppakeskus on asettanut ympäristötavoitteekseen, ettei sen toiminnasta aiheudu kasvihuonepäästöjä lainkaan vuoden 2025 jälkeen. Työ on jo hyvällä alulla, sillä Hansakorttelissa on vuodesta 2017 asti hyödynnetty päästötöntä vihreää sähköä. Lisäksi laajan remontin ansiosta Hansakortteli on aiempaa energiatehokkaampi.

Hansakortteli selvitti viime vuonna vuokralaisiltaan ja omistajiltaan näkemystä toimintansa vastuullisuudesta. Asteikolla 1-5 kauppakeskus sai vastuullisuutensa arvosanaksi 3,2. Kauppakeskusjohtaja Timo Palviainen pitää tulosta hyvänä, sillä mittaus tehtiin haastavissa oloissa uudistusprojektin keskellä.

”Meiltä toivottiin erityisesti lisää viestintää ja tietoa tekemästämme vastuullisuustyöstä. Tartuimme tähän laatimalla historiamme ensimmäisen vastuullisuusraportin. Sen tarkoituksena on lisätä toimintamme läpinäkyvyyttä ja kertoa asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme, missä menemme vastuullisuuden osalta ja mitkä ovat tavoitteemme”, Palviainen sanoo.

Raportista käy ilmi esimerkiksi Hansakorttelin hiilijalanjälki 1 740 tCO2e, mikä tekee ominaispäästöksi 34 kg CO2e/m2. Luvun on laskenut EcoReal-niminen asiantuntijayritys GHG Protocol –ohjeistuksen mukaan ottaen huomioon suorat ja epäsuorat päästöt.

Hansakorttelin ominaispäästö on noin 20 % pienempi kuin suomalaisilla kauppakeskuksilla keskimäärin.

”Kun verrataan Hansakorttelin vuotuista hiilijalanjälkeä Sitran laskelmiin perustuen, vastaa se tällä hetkellä noin 170 keskivertosuomalaisen ilmastopäästöjä vuoden aikana*. Tavoitteenamme on kuitenkin pyöreä nolla, ja olemme jo tunnistaneet monia tapoja ilmastojälkemme pienentämiseksi”, Palviainen toteaa.

Ympäristöasioiden lisäksi Hansakorttelin vastuullisuusraportissa tarkastellaan myös taloudellista ja sosiaalista vastuuta. Esimerkiksi Uusi Hansa -investointihanke toi vuosina 2017 – 2019 15 miljoonaan euron piristysruiskeen alueen talouteen. Hansakortteli on myös kuluneen kolmen vuoden aikana investoinut noin 10 miljoonaa euroa hankkeen ulkopuolisiin remontteihin ja parannuksiin.

Hansakortteli tuo lisäksi paljon töitä alueelle, ja se on 1 200 henkilön työpaikka.

”Olemme liikkeidemme kautta merkittävä työllistäjä ydinkeskustassa ja ylipäätään keskustan elinvoimaisuuden kannalta avainasemassa. Harva myöskään tietää, että toiminnastamme saatavat tuotot ohjataan omistajiemme kautta suomalaisten eläkkeisiin ja koulutukseen”, Palviainen toteaa.

Linkki vastuullisuusraporttiin

*Sitran laskema suomalaisen keskimääräinen hiilijalanjälki on 10,3 tCO2.